Ιδρυματικό Αποθετήριο
Πολυτεχνείο Κρήτης
EN  |  EL

Αναζήτηση

Πλοήγηση

Ο Χώρος μου

Methodology for the estimation and classification of white marble reserves

Exadaktylos Georgios, Saratsis Georgios

Πλήρης Εγγραφή


URI: http://purl.tuc.gr/dl/dias/3EFF20A1-DD7D-46A1-B40E-3A7F8FE764C4
Έτος 2020
Τύπος Δημοσίευση σε Περιοδικό με Κριτές
Άδεια Χρήσης
Λεπτομέρειες
Βιβλιογραφική Αναφορά G. Exadaktylos and G. Saratsis, “Methodology for the estimation and classification of white marble reserves”, Mining Metall. Explor., vol. 37, no. 4, pp. 981–994, Aug. 2020. doi: 10.1007/s42461-020-00228-3 https://doi.org/10.1007/s42461-020-00228-3
Εμφανίζεται στις Συλλογές

Περίληψη

In the marbel industry, ore reserves refer to the produced tonnage of orthogonal prismatic, defect-free blocks of commercial sizes and of marketable aesthetical quality. On the contrary, in the mining sector, ore reserves refer to the tonnage of ore with grade above some cut-off value. While in the mining sector ore reserves are reported according to existing standard guidelines, the marble industry has no standard method. The purpose of this paper is to present a method to estimate white marble reserves using drill coring or borehole wall logging and limited joint mapping on exposed marble surfaces. Data pertaining to fracture orientation, fracture frequency, size, and whiteness were collected. The primary phase of marble characterization is followed by the discretization of the orebody into a three-dimensional array of orthogonal prismatic blocks, where the marble whiteness and fracture intensity are attribute values. Both these variables are considered to obey continuous and not discrete probability distributions. The discretization is performed using computer aided design and the Block Kriging techniques. An outline to improve the description of a given marble ore deposit at the exploration stage is presented for the prediction of marble block size distribution from joint count measurements along diamond drill cores. An example case of a white dolomitic marble quarry is used to demonstrate these methods.

Υπηρεσίες

Στατιστικά