Ιδρυματικό Αποθετήριο
Πολυτεχνείο Κρήτης
EN  |  EL

Αναζήτηση

Πλοήγηση

Ο Χώρος μου

Βιώσιμη χωροθέτηση και ενεργειακή αξιολόγηση πλωτών αιολικών πάρκων στην Κρήτη

Tsarknias Nikolaos

Πλήρης Εγγραφή


URI: http://purl.tuc.gr/dl/dias/274525C2-FB4F-43AB-8812-6CC8A415DD77
Έτος 2021
Τύπος Διπλωματική Εργασία
Άδεια Χρήσης
Λεπτομέρειες
Βιβλιογραφική Αναφορά Νικόλαος Τσαρκνιάς, "Βιώσιμη χωροθέτηση και ενεργειακή αξιολόγηση πλωτών αιολικών πάρκων στην Κρήτη", Διπλωματική Εργασία, Σχολή Χημικών Μηχανικών και Μηχανικών Περιβάλλοντος, Πολυτεχνείο Κρήτης, Χανιά, Ελλάς, 2021 https://doi.org/10.26233/heallink.tuc.89484
Εμφανίζεται στις Συλλογές

Περίληψη

Η αιολική ενέργεια αποτελεί μια πολλά υποσχόμενη ανανεώσιμη πηγή ενέργειας στην πορεία της απεξάρτησης της ανθρωπότητας από τα ορυκτά καύσιμα. Σύμφωνα με τα στοιχεία του 2020, το 11% της ηλεκτρικής ενέργειας της Ευρωπαϊκής Ένωσης παράγεται από αιολικά σε μια περίοδο που το ενδιαφέρον για επενδύσεις στην πράσινη ενέργεια αυξάνεται συνεχώς. Παρόλα αυτά, το μεγαλύτερο μέρος του αιολικού δυναμικού βρίσκεται στην θάλασσα και κυρίως σε περιοχές με μεγάλο βάθος όπου η εγκατάσταση σταθερών ανεμογεννητριών καθίσταται αδύνατη. Η τεχνολογία των πλωτών αιολικών πάρκων, τα οποία μπορούν να εγκατασταθούν σε μεγάλα βάθη, έρχεται να εκμεταλλευτεί το υψηλό αυτό δυναμικό για την παραγωγή καθαρής ενέργειας.Στόχος της εργασίας είναι ο καθορισμός των καταλληλότερων περιοχών για την εγκατάσταση πλωτών αιολικών πάρκων στην θαλάσσια περιοχή της Κρήτης και η αξιολόγηση τους βάσει των ενεργειακών τους χαρακτηριστικών. Για την επίτευξη του σκοπού αυτού αναπτύσσεται μια μεθοδολογία η οποία βασίζεται στα Γεωγραφικά Συστήματα Πληροφοριών (ΓΣΠ).Σύμφωνα με την μεθοδολογία αυτή, ορίζονται αρχικά οι διαθέσιμες περιοχές για χωροθέτηση. Οι περιοχές αυτές προκύπτουν μετά την εξαίρεση εκτάσεων βάσει κριτηρίων τα οποία προκύπτουν από το ελληνικό νομικό πλαίσιο και τη διεθνή βιβλιογραφία, τα κριτήρια βάσει των οποίων γίνεται η εξαίρεση των περιοχών ονομάζονται κριτήρια αποκλεισμού. Ακολούθως οι διαθέσιμες περιοχές αξιολογούνται βάσει κριτηρίων που σχετίζονται με ενεργειακούς, τεχνοοικονομικούς, περιβαλλοντικούς, παράγοντες ασφαλείας και παράγοντες όχλησης του έργου, με σκοπό τον καθορισμό των καταλληλότερων περιοχών για χωροθέτηση. Ως καταλληλότερες ορίζονται τρείς περιοχές οι οποίες όλες εντοπίζονται στην ΠΕ Λασιθίου, επιβεβαιώνοντας έτσι τον σημαντικό ρόλο που μπορεί να διαδραματίσει η συγκεκριμένη περιοχή στην παραγωγή καθαρής ενέργειας. Τέλος προσδιορίζονται τα ενεργειακά χαρακτηριστικά των τριών καταλληλότερων περιοχών, με σκοπό την ενεργειακή τους αξιολόγηση.Η μελέτη βάσει της συγκεκριμένης μεθοδολογίας επιτυγχάνει τον καθορισμό της καταλληλότητας όλων των θαλάσσιων περιοχών της περιφέρειας Κρήτης όσον αφορά την εγκατάσταση πλωτών αιολικών πάρκων. Επιπλέον, τονίζεται ο σημαντικός ενεργειακός ρόλος που μπορούν να διαδραματίσουν τα πλωτά αιολικά στην περίπτωση της Κρήτης, καθώς μόνο με τη χρήση των τριών καταλληλότερων περιοχών μπορεί να καλυφθεί έως και το 56% των ενεργειακών αναγκών του νησιού.

Διαθέσιμα αρχεία

Υπηρεσίες

Στατιστικά