Ιδρυματικό Αποθετήριο
Πολυτεχνείο Κρήτης
EN  |  EL

Αναζήτηση

Πλοήγηση

Ο Χώρος μου

Η επίδραση της αστικοποίησης στην υδρολογική λεκάνη του Σταλού με την χρήση του υδρολογικού μοντέλου HEC-HMS

Kouroupaki Eleni

Πλήρης Εγγραφή


URI: http://purl.tuc.gr/dl/dias/89FEA84E-3CF7-4EAE-8A08-1C46EC6FF4C2
Έτος 2021
Τύπος Διπλωματική Εργασία
Άδεια Χρήσης
Λεπτομέρειες
Βιβλιογραφική Αναφορά Ελένη Κουρουπάκη, "Η επίδραση της αστικοποίησης στην υδρολογική λεκάνη του Σταλού με την χρήση του υδρολογικού μοντέλου HEC-HMS", Διπλωματική Εργασία, Σχολή Χημικών Μηχανικών και Μηχανικών Περιβάλλοντος, Πολυτεχνείο Κρήτης, Χανιά, Ελλάς, 2021 https://doi.org/10.26233/heallink.tuc.89535
Εμφανίζεται στις Συλλογές

Περίληψη

Η παρούσα διπλωματική μελετά την επίδραση της αλλαγής των χρήσεων γης και πιο συγκεκριμένα την μελέτη της αστικοποίησης στην υδρολογική λεκάνη απορροής του ρέματος του Σταλού κατά την πάροδο των δεκαετιών (1990-2020). Η ολοένα αυξανόμενη αστικοποίηση στην περιοχή μελέτης καθώς και η αύξηση της συχνότητας των ακραίων καιρικών φαινομένων τα τελευταία χρόνια στην περιοχή μελέτης, με συχνότερες βροχοπτώσεις μεγάλης έντασης που προκαλούν επικίνδυνα πλημμυρικά γεγονότα, οδήγησαν στην ανάγκη αξιολόγησης της πλημμυρικής επικινδυνότητας στην περιοχή μελέτης μέσα από την παρούσα εργασία. Για τις ανάγκες αυτές χρησιμοποιήθηκε το υδρολογικό μοντέλο HEC-HMS, του λογισμικού υδρολογικής προσομοίωσης που έχει αναπτυχθεί από το Σώμα Μηχανικών του στρατού των ΗΠΑ (US Αrmy Corps of Engineers, USACE). Στο μοντέλο αυτό στήθηκε η περιοχή μελέτης και εισήχθησαν τα απαραίτητα δεδομένα εισόδου, όπως της βροχόπτωσης και της στάθμης νερού, τα οποία αντλήθηκαν από ήδη εγκατεστημένους σταθμούς μέτρησης βροχόπτωσης και στάθμης νερού στο ποτάμι, αντίστοιχα, στην περιοχή του Σταλού. Επιπλέον, χρησιμοποιήθηκαν δεδομένα από χάρτες χρήσεων γης του Ευρωπαϊκού προγράμματος Copernicus, ώστε να εξεταστεί η επίδραση της αλλαγής των χρήσεων γης στην υδρολογία της περιοχής μελέτης κατά την πάροδο των ετών με τη χρήση του υδρολογικού μοντέλου. Τέλος, δημιουργήθηκε και εξετάστηκε ένα μελλοντικό σενάριο εντατικοποίησης της αστικοποίησης και παράλληλης αύξησης της βροχόπτωσης για το έτος 2048, το οποίο αναμένεται να οδηγήσει σε περαιτέρω αύξηση του κινδύνου εμφάνισης πλημμύρας στην περιοχή μελέτης. Το σενάριο αυτό κάνει χρήση του υπολογιστικού μοντέλου αύξησης πληθυσμού καθώς επίσης και συγκεκριμένων σεναρίων αλλαγής των χρήσεων γης και της βροχόπτωσης. Σύμφωνα με τα αποτελέσματα που διεξήχθησαν μέσω του μοντέλου, υπάρχει αισθητή αύξηση της αστικοποίησης, η οποία σε συνδυασμό με το ανεπαρκές σύστημα απομάκρυνσης όμβριων υδάτων στην περιοχή, οδηγεί στη συγκέντρωση μεγάλου όγκου επιφανειακού νερού και την εμφάνιση μιας πλημμύρας. Ως προτάσεις αντιμετώπισης του προβλήματος προτείνεται η μελέτη και δημιουργία καλύτερου δικτύου όμβριων υδάτων καθώς και η υλοποίηση αντιπλημμυρικών έργων στην περιοχή.

Διαθέσιμα αρχεία

Υπηρεσίες

Στατιστικά