Ιδρυματικό Αποθετήριο
Πολυτεχνείο Κρήτης
EN  |  EL

Αναζήτηση

Πλοήγηση

Ο Χώρος μου

Ανάπτυξη συστήματος στερεοσκοπικής απεικόνισης στην ενδοσκόπηση

Mavrakis Marios

Πλήρης Εγγραφή


URI: http://purl.tuc.gr/dl/dias/1D0DC8E5-838C-46A9-9A85-BFBED7B798A1
Έτος 2020
Τύπος Διπλωματική Εργασία
Άδεια Χρήσης
Λεπτομέρειες
Βιβλιογραφική Αναφορά Μάριος Μαυράκης, "Ανάπτυξη συστήματος στερεοσκοπικής απεικόνισης στην ενδοσκόπηση", Διπλωματική Εργασία, Σχολή Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών, Πολυτεχνείο Κρήτης, Χανιά, Ελλάς, 2020 https://doi.org/10.26233/heallink.tuc.89632
Εμφανίζεται στις Συλλογές

Περίληψη

Ο άνθρωπος αντιλαμβάνεται τη διάσταση του βάθους εξαιτίας ενός συνόλου οπτικών ερεθισμάτων, από τα οποία το πιο σημαντικό είναι η διοφθαλμική παράλλαξη. Το οπτικό σύστημα του ανθρώπου λαμβάνει δύο οπτικά σήματα από τους οφθαλμούς και ο εγκέφαλος από τη σύντηξη αυτών των σημάτων αντλεί πληροφορία για το βάθος. Η παρούσα εργασία αναφέρεται στην ανάπτυξη ενός στερεοσκοπικού συστήματος απεικόνισης για την ενδοσκόπηση. Η υλοποίηση του βασίζεται στην ικανότητα του οπτικού συστήματος να δημιουργεί την διάσταση του βάθους από την προβολή μιας ελαφρώς διαφορετικής εικόνας του ίδιου αντικειμένου στο κάθε μάτι. Η εικόνα που λαμβάνει το ενδοσκόπιο χωρίζεται σε δύο εικόνες δημιουργώντας ένα στερεοσκοπικό ζεύγος με την κατάλληλη παράλλαξη, ώστε να επιτυγχάνεται όσο το δυνατόν καλύτερη αίσθηση του βάθους. Με την υλοποίηση του κατάλληλου λογισμικού γίνεται η ρύθμιση των παραμέτρων της κάμερας, καθώς επίσης δημιουργείται και η κατάλληλη διάταξη για να γίνει η προβολή του στερεοσκοπικού ζεύγους στην οθόνη κεφαλής σε πραγματικό χρόνο. Με την υλοποίηση αυτή αυξάνεται η ακρίβεια διάγνωσης και κίνησης στο χώρο, συγκριτικά με τα δισδιάστατα ενδοσκοπικά συστήματα.

Διαθέσιμα αρχεία

Υπηρεσίες

Στατιστικά