Ιδρυματικό Αποθετήριο
Πολυτεχνείο Κρήτης
EN  |  EL

Αναζήτηση

Πλοήγηση

Ο Χώρος μου

Απόδοση και ενεργειακό περιεχόμενο προϊόντων από αεριοποίηση εξανθρακωμάτων με ατμό σε σταθερή κλίνη

Chatzifotiadis Ilias

Πλήρης Εγγραφή


URI: http://purl.tuc.gr/dl/dias/FED8A88D-9EE0-4474-98CA-D10050D2D39C
Έτος 2021
Τύπος Διπλωματική Εργασία
Άδεια Χρήσης
Λεπτομέρειες
Βιβλιογραφική Αναφορά Ηλίας Χατζηφωτιάδης, "Απόδοση και ενεργειακό περιεχόμενο προϊόντων από αεριοποίηση εξανθρακωμάτων με ατμό σε σταθερή κλίνη", Διπλωματική Εργασία, Σχολή Μηχανικών Ορυκτών Πόρων, Πολυτεχνείο Κρήτης, Χανιά, Ελλάς, 2021 https://doi.org/10.26233/heallink.tuc.89638
Εμφανίζεται στις Συλλογές

Περίληψη

Στην παρούσα διπλωματική εργασία μελετήθηκε η αεριοποίηση βιοεξανθρακωμάτων διάφορων βιομαζικών υλικών αγροτικής (ηλίανθος, υπολείμματα βάμβακος, στέμφυλα), δασικής (πευκοβελόνες) και βιομηχανικής προέλευσης (πριονίδι, αποβλητογενή καύσιμα), καθώς και των μιγμάτων τους, με ατμό. Στόχος ήταν να διερευνηθεί η θερμική τους συμπεριφορά, ο βαθμός μετατροπής τους σε αέριο καύσιμο και το ενεργειακό περιεχόμενο των προϊόντων και παραπροϊόντων. Τα πειράματα εκτελέστηκαν σε σύστημα σταθερής κλίνης και τα πτητικά προϊόντα αναλύθηκαν ποιοτικά και ποσοτικά σε σύστημα θερμοζυγού-φασματογράφου μάζας [TG-MS].Τα αποτελέσματα έδειξαν, πως την μεγαλύτερη απόδοση σε αέριο προϊόν παρουσίασε το πριονίδι (97%) και ακολούθως τα αγροτικά υπολείμματα, υπολείμματα βάμβακος>ηλίανθος>στέμφυλα, (75-88%). Επιπλέον, όταν τα ξυλώδη δείγματα αναμίχθησαν με πριονίδι η απόδοση σε αέριο σύνθεσης αυξήθηκε και κυμάνθηκε από 85 έως 94%, ενώ όταν αναμίχθησαν με τα αποβλητογενή καύσιμα μειώθηκε ελαφρά. Την υψηλότερη περιεκτικότητα σε CO (66.4%) παρουσίασε το αέριο δείγμα των πευκοβελόνων, ενώ την υψηλότερη περιεκτικότητα σε H2 (69.2%) αυτό των στέμφυλων. Τέλος, το εύρος της θερμογόνου δύναμης των πτητικών αερίων καυσίμων που παρήχθησαν από την αεριοποίηση με ατμό πήρε τιμές από 9 έως 11.5 MJ/Nm3. Το δείγμα των στέμφυλων εμφάνισε την χαμηλότερη θερμογόνο δύναμη, ενώ το δείγμα των πευκοβελόνων την υψηλότερη.

Διαθέσιμα αρχεία

Υπηρεσίες

Στατιστικά