Ιδρυματικό Αποθετήριο
Πολυτεχνείο Κρήτης
EN  |  EL

Αναζήτηση

Πλοήγηση

Ο Χώρος μου

Οικολογικές γειτονιές μέσω οργανωμένης δόμησης σε ευρωπαϊκές χώρες της Μεσογείου

Amolochiti Despoina

Πλήρης Εγγραφή


URI: http://purl.tuc.gr/dl/dias/DFD5640C-78B9-4A16-BE06-ADA56F40A324
Έτος 2021
Τύπος Ερευνητική Εργασία
Άδεια Χρήσης
Λεπτομέρειες
Βιβλιογραφική Αναφορά Δέσποινα Αμολοχίτη, "Οικολογικές γειτονιές μέσω οργανωμένης δόμησης σε ευρωπαϊκές χώρες της Μεσογείου", Ερευνητική Εργασία, Σχολή Αρχιτεκτόνων Μηχανικών, Πολυτεχνείο Κρήτης, Χανιά, Ελλάς, 2021 https://doi.org/10.26233/heallink.tuc.89651
Εμφανίζεται στις Συλλογές

Περίληψη

Αντικείμενο της παρούσας ερευνητικής εργασίας είναι η μελέτη των οικολογικών ευρωπαϊκών γειτονιών της Μεσογείου. Συγκεκριμένα, επιδιώκεται η μελέτη παραδειγμάτων οικογειτονιών από τέσσερις ευρωπαϊκές χώρες της Μεσογείου, προκειμένου να εξαχθούν συμπεράσματα ως προς τα κοινά τους χαρακτηριστικά, τον τρόπο ανάπτυξης και οργάνωσης τους αλλά και τον βαθμό πλήρωσης των κριτηρίων της αειφόρου ανάπτυξης. Αρχικά πραγματοποιείται μια ιστορική αναδρομή σχετικά με την γέννηση και την πορεία των αειφόρων γειτονιών ως κομμάτι της οργανωμένης δόμησης, αναλύεται η έννοια της αειφόρου ανάπτυξης και της οικολογικής γειτονιάς και τονίζεται ο σημαντικός ρόλος που διαδραματίζουν για τη διατήρηση και προστασία του περιβάλλοντος. Στη συνέχεια, επιλέχθηκε από την Ελλάδα, την Ισπανία, την Ιταλία και τη Γαλλία ένα αντιπροσωπευτικό παράδειγμα οικολογικής γειτονιάς με κριτήριο την ύπαρξη τόσο ομοιοτήτων (έκταση, πληθυσμός, αυτονομία) όσο και διαφορών (σκοπός δημιουργίας, χρονολογία, προφίλ κατοίκων) ανάμεσα τους και βασική προϋπόθεση την πλήρη ή κατά ένα σημαντικό τμήμα υλοποίηση τους. Οι γειτονιές αυτές εξετάστηκαν ως προς την πολεοδομική τους οργάνωση και σχεδιασμό, το κοινωνικό υπόβαθρο των κατοίκων τους και το βαθμό επίτευξης των στόχων, για τους οποίους δημιουργήθηκαν. Τα αποτελέσματα της ανάλυσης, παρουσιάζονται εποπτικά σε μορφή πίνακα στο τελευταίο κεφάλαιο και επιχειρείται μια συγκριτική αξιολόγηση των γειτονιών, ως προς το βαθμό ικανοποίησης των κριτηρίων της αειφόρου ανάπτυξης. Τα συμπεράσματα της αξιολόγησης περιγράφονται στο τελευταίο κεφάλαιο, επιχειρώντας μια προσέγγιση στους κανόνες που διαμορφώνουν το μεσογειακό πρότυπο μιας νότιο-ευρωπαϊκής οικογειτονιάς.

Διαθέσιμα αρχεία

Υπηρεσίες

Στατιστικά