Ιδρυματικό Αποθετήριο
Πολυτεχνείο Κρήτης
EN  |  EL

Αναζήτηση

Πλοήγηση

Ο Χώρος μου

Προς στρατηγική ελέγχου εμβολιασμού ενάντια στη νόσο COVID-19 με σκοπό τη βέλτιστη κατανομή πόρων μεταξύ διαφορετικών ηλικιακών ομάδων

Katsaras Stavros-Rafail

Πλήρης Εγγραφή


URI: http://purl.tuc.gr/dl/dias/89273E3F-7A93-41C2-8FD2-5831A98800A7
Έτος 2021
Τύπος Διπλωματική Εργασία
Άδεια Χρήσης
Λεπτομέρειες
Βιβλιογραφική Αναφορά Stavros-Rafail Katsaras, "Towards vaccination control strategy against COVID-19 for optimal resource distribution among different age groups", Diploma Work, School of Electrical and Computer Engineering, Technical University of Crete, Chania, Greece, 2021 https://doi.org/10.26233/heallink.tuc.89676
Εμφανίζεται στις Συλλογές

Περίληψη

Η ραγδαία εξάπλωση της πανδημίας COVID-19 πρόσφατα έχει στρέψει την προσοχή στην ανάπτυξη στρατηγικών εξάλειψης της ασθένειας. Καθώς η ανάπτυξη των εμβολίων ενάντια στον ιό SARS-CoV-2 αποδεικνύεται εξαιρετικά χρήσιμη για την ανοσοποίηση και την αποτροπή σοβαρής νόσου, κρίνεται σημαντική η υιοθέτηση βέλτιστης πολιτικής ελέγχου εμβολιασμού στον πληθυσμό λαμβάνοντας υπόψη παράγοντες όπως οι διαθέσιμοι πόροι εμβολίων, ο αριθμός των θανάτων ασθενών, καθώς και η επίτευξη της ανοσίας της αγέλης.Σε αυτή την εργασία, ένα ηλικιακά-δομημένο compartmental επιδημιολογικό μοντέλο προτείνεται με σκοπό την μοντελοποίηση της δυναμικής της ασθένειας COVID-19. Στη συνέχεια το μοντέλο αυτό χρησιμοποιείται για την περιγραφή της εξάπλωσης της ασθένειας στην Ελλάδα με βάση τα διαθέσιμα δεδομένα χρησιμοποιώντας τεχνικές system identification και την εκ-των-προτέρων γνώση για τη συμπεριφορά της ασθένειας. Τα διαθέσιμα δεδομένα υφίστανται επεξεργασία ώστε να μπορούν να εφαρμοστούν στο μοντέλο και ώστε να γίνει εκτίμηση του πραγματικού αριθμού των κρουσμάτων. Κατόπιν παρουσιάζονται τα αποτελέσματα από την επεξεργασία των δεδομένων, τον προσδιορισμό των παραμέτρων του συστήματος και την προσαρμογή των εξόδων του συστήματος στα δεδομένα. Τέλος, παρουσιάζεται μία αρχική μελέτη για την βέλτιστη πολιτική ελέγχου εμβολιασμού βασισμένη στην Ελάχιστη Αρχή του Pontryagin για έναν ελεγκτή που οδηγεί το σύστημα στην επίτευξη της ανοσίας της αγέλης με ταυτόχρονη ελαχιστοποίηση της χρήσης πόρων των εμβολίων και του αριθμού των θανάτων στον πληθυσμό.

Διαθέσιμα αρχεία

Υπηρεσίες

Στατιστικά