Ιδρυματικό Αποθετήριο
Πολυτεχνείο Κρήτης
EN  |  EL

Αναζήτηση

Πλοήγηση

Ο Χώρος μου

Σχεδιασμός επέκτασης εκμετάλλευσης λιγνιτικού κοιτάσματος στην κεντρική πελοπόννησο

Krempenios Ilias

Πλήρης Εγγραφή


URI: http://purl.tuc.gr/dl/dias/13535D88-FF44-496B-B956-A983A9DE6E46
Έτος 2020
Τύπος Διπλωματική Εργασία
Άδεια Χρήσης
Λεπτομέρειες
Βιβλιογραφική Αναφορά Ηλίας Κρεμπενιός, "Σχεδιασμός επέκτασης εκμετάλλευσης λιγνιτικού κοιτάσματος στην κεντρική πελοπόννησο ", Διπλωματική Εργασία, Σχολή Μηχανικών Ορυκτών Πόρων, Πολυτεχνείο Κρήτης, Χανιά, Ελλάς, 2020 https://doi.org/10.26233/heallink.tuc.89692
Εμφανίζεται στις Συλλογές

Περίληψη

Σκοπός της διπλωματικής εργασίας είναι ο σχεδιασμός της επέκτασης της υπαίθριας εκμετάλλευσης λιγνιτικού κοιτάσματος στην περιοχή της Μεγαλόπολης και πιο συγκεκριμένα στην περιοχή του Δυτικού Χωρεμίου.Αρχικά, αναφέρονται γενικά στοιχεία για την γένεση του λιγνίτη και πιο συγκεκριμένα για την λεκάνη της Μεγαλόπολης. Ειδικότερα χαρακτηριστικά του λιγνίτη της περιοχής, σημειώνονται στην συνέχεια όπως και μία μικρή ιστορική ανασκόπηση για την Μεγαλόπολη ως λιγνιτικό μεταλλευτικό κέντρο.Στη συνέχεια, παρουσιάζονται γεωμορφολογικά και γεωλογικά στοιχεία για τη λιγνιτοφόρο λεκάνη στην περιοχή της Μεγαλόπολης. Γίνεται αναφορά για την τεκτονική και στρωματογραφική δομή της περιοχής καθώς και για το λιγνιτωρυχείο του Χωρεμίου.Στο κεφάλαιο 3, αναφέρονται πληροφορίες για τις επιφανειακές εκμεταλλεύσεις όπως επίσης και για τα συστήματα εξόρυξης των συνεχών μεθόδων εκμετάλλευσης. Παρουσιάζεται η γενική διαδικασία εξόρυξης των λιγνιτικών κοιτασμάτων όσο και η επιφανειακή εκμετάλλευση στην περιοχή. Ωστόσο γίνεται αναφορά για την διαδικασία των αποθέσεων αλλά και του συγκροτήματος εξόρυξης σε ένα λιγνιτωρυχείο. Ειδικότερα, αναλύονται τα μέρη από τα οποία απαρτίζεται ένας καδοφόρος εκσκαφέας, όπως επίσης και τον μηχανολογικό εξοπλισμό αποκόμισης που τον συνοδεύει κατά την διάρκεια της εξόρυξης. Τέλος, παρουσιάζεται η μέθοδος με την οποία λειτουργεί ένας καδοφόρος εκσκαφέας στα περισσότερα μέτωπα της Μεγαλόπολης.Στο τελικό μέρος της διπλωματικής εργασίας, που παρουσιάζεται στα Κεφάλαια 4 και 5 παρουσιάζονται όλα τα δεδομένα τα οποία χρειάστηκαν για την ολοκλήρωση της εργασίας από τον συγγραφέα, η διαχείριση και αποθήκευση των δεδομένων σε βάση δεδομένων, και οι απαραίτητες εργασίες που έγιναν για τον σχεδιασμό της εκμετάλλευσης κατά την αρχική φάση όσο και για το τελικό στάδιο. Στη συνέχεια, υπολογίστηκε και σχεδιάστηκε η ετήσια προχώρηση για τα πρώτα δύο έτη. Τέλος, έγινε υπολογισμός των αποθεμάτων και της σχέσης αποκάλυψης.

Διαθέσιμα αρχεία

Υπηρεσίες

Στατιστικά