Ιδρυματικό Αποθετήριο
Πολυτεχνείο Κρήτης
EN  |  EL

Αναζήτηση

Πλοήγηση

Ο Χώρος μου

Μελέτη των χαρακτηριστικών των ατμοσφαιρικών αιωρούμενων σωματιδίων και εναπόθεσή τους στο ανθρώπινο αναπνευστικό σύστημα στην περιοχή Ακρωτηρίου

Malakasi Maria-Gavriela

Πλήρης Εγγραφή


URI: http://purl.tuc.gr/dl/dias/3221ED9E-3CD5-4FF5-B686-5B15F5586040
Έτος 2021
Τύπος Διπλωματική Εργασία
Άδεια Χρήσης
Λεπτομέρειες
Βιβλιογραφική Αναφορά Μαρία-Γαβριέλα Μαλακάση, "Μελέτη των χαρακτηριστικών των ατμοσφαιρικών αιωρούμενων σωματιδίων και εναπόθεσή τους στο ανθρώπινο αναπνευστικό σύστημα στην περιοχή Ακρωτηρίου", Διπλωματική Εργασία, Σχολή Χημικών Μηχανικών και Μηχανικών Περιβάλλοντος, Πολυτεχνείο Κρήτης, Χανιά, https://doi.org/10.26233/heallink.tuc.89712
Εμφανίζεται στις Συλλογές

Περίληψη

Τα χαρακτηριστικά και η συμπεριφορά των ατμοσφαιρικών αιωρούμενων σωματιδίων, τόσο στο εξωτερικό όσο και στο εσωτερικό περιβάλλον μελετώνται ευρέως καθώς επιδρούν στην υγεία του ανθρώπου και οι επιπτώσεις τους, μακροπρόθεσμα ή βραχυπρόθεσμα, είναι σημαντικές. Σκοπό της παρούσας διπλωματικής εργασίας, αποτελεί η διερεύνηση της επίδρασης των αιωρούμενων σωματιδίων, με αεροδυναμική διάμετρο έως 10 μm, σε έναν άνθρωπο που εκτίθεται σε εξωτερικό περιβάλλον, καθώς και η μελέτη της δόσης που εναποτίθεται στο αναπνευστικό του σύστημα και κατά πώς μεταβάλλεται ανάλογα με την δραστηριότητα στην οποία υποβάλλεται. Πραγματοποιήθηκαν πειραματικές δειγματοληψίες, όπου μετρήθηκε η συγκέντρωση των αιωρούμενων σωματιδίων PM10 στο σταθμό του Ακρωτηρίου (Πολυτεχνείο Κρήτης, Χανιά), για χρονικό διάστημα τριών μηνών. Με χρήση του μοντέλου ExDoM2, υπολογίστηκε η εναποτιθέμενη δόση που εισέρχεται στις περιοχές του ανθρώπινου αναπνευστικού συστήματος με διαφορετικές συνθήκες έκθεσης για τρεις μήνες. Με ανάλυση που πραγματοποιήθηκε για τα αποτελέσματα, προέκυψε ότι οι ημερήσιες συγκεντρώσεις αιωρούμενων σωματιδίων ξεκινούν από 6 μg/m3 και φτάνουν μέχρι 45 μg/m3, γεγονός που θέτει τις τιμές εντός ευρωπαϊκών νομοθετικών ορίων (50 μg/m3) για PM10. Η συγκέντρωση αιωρούμενων σωματιδίων PM2,5 που καταγράφηκε, ξεκινά από 6 μg/m3 έως 17μg/m3, τιμές χαμηλότερες των νομοθετικών ορίων (25 μg/m3) για PM2,5 Όσον αφορά τις ωριαίες συγκεντρώσεις αιωρούμενων σωματιδίων, ο Ιούλιος σημειώνει τις υψηλότερες τιμές, με συγκέντρωση 32 μg/m3, ακολουθεί ο Μάιος που σημειώνει σχεδόν 20 μg/m3, ενώ ο Ιούνιος εμφανίζεται με υψηλότερη συγκέντρωση 16 μg/m3. Παράλληλα, υπολογίστηκε η ωριαία συνολική εναποτιθέμενη δόση στο αναπνευστικό σύστημα του ανθρώπου με την βοήθεια του μοντέλου ExDoM2, αλλά και ο ρυθμός δόσης για κάθε περιοχή του και για διάφορες κατηγορίες σωματικής άσκησης. Οι κατηγορίες αυτές είναι η έντονη άσκηση, η ελαφριάς μορφής άσκηση, η περίπτωση που ο άνθρωπος κάθεται, δηλαδή δεν ασκείται, και ο ύπνος. Η έντονη άσκηση εμφανίζει τις υψηλότερες τιμές δόσης και για τους τρεις μήνες, καθώς ο άνθρωπος εισπνέει συχνότερα από κάθε άλλης μορφής δραστηριότητα. Χαρακτηριστικά, η εναποτιθέμενη δόση, παρουσιάστηκε υψηλότερη στις εκτός θώρακα περιοχές του αναπνευστικού συστήματος σε σύγκριση με τις θωρακικές περιοχές. Τέλος, ένα σενάριο που ακολουθήθηκε για διαφορετικές συνθήκες εξωτερικού περιβάλλοντος, αφορά τα φαινόμενα αφρικανικής σκόνης στα οποία εκτίθεται ο άνθρωπος που μελετάται, εκτελώντας ελαφριάς μορφής σωματική άσκηση. Στην περίπτωση αυτή, παρατηρήθηκε ότι η τιμή της δόσης αιωρούμενων σωματιδίων ξεπερνά τα 60 μg/h, ενώ η συνολική δόση που εναποτίθεται στον οργανισμό σε επεισόδια αφρικανικής σκόνης ξεπερνά τα 1200 μg σε χρονικό διάστημα μίας ημέρας. Το γεγονός αυτό, αποδεικνύει ότι η σκόνη η οποία προέρχεται από την έρημο της Αφρικής και μεταφέρεται μέσω του ανέμου, επιδρά σημαντικά στην δημόσια υγεία καθώς προσκολλώνται σε αυτή και άλλα αιωρούμενα σωματίδια τα οποία προκαλούν σοβαρότερα αναπνευστικά προβλήματα.

Διαθέσιμα αρχεία

Υπηρεσίες

Στατιστικά