Ιδρυματικό Αποθετήριο
Πολυτεχνείο Κρήτης
EN  |  EL

Αναζήτηση

Πλοήγηση

Ο Χώρος μου

Μελέτη προσρόφησης διασταλαγμάτων σε στήλες με τη χρήση βιο-εξανθρακώματος πορτοκαλιού

Samara Maria

Πλήρης Εγγραφή


URI: http://purl.tuc.gr/dl/dias/49EB5583-A8D1-4FC1-A92A-0CC0F93AA695
Έτος 2021
Τύπος Διπλωματική Εργασία
Άδεια Χρήσης
Λεπτομέρειες
Βιβλιογραφική Αναφορά Μαρία Σαμαρά, "Μελέτη προσρόφησης διασταλαγμάτων σε στήλες με τη χρήση βιο-εξανθρακώματος πορτοκαλιού", Διπλωματική Εργασία, Σχολή Χημικών Μηχανικών και Μηχανικών Περιβάλλοντος, Πολυτεχνείο Κρήτης, Χανιά, Ελλάς, 2021 https://doi.org/10.26233/heallink.tuc.89741
Εμφανίζεται στις Συλλογές

Περίληψη

Στην παρούσα διπλωματική εργασία εξετάστηκε η προσρόφηση φαινολικών ενώσεων από διαστάλαγμα σε βιοεξανθράκωματα υπολειμμάτων πορτοκαλιού, τα οποία κατατάσσονται στην κατηγορία των αγροβιομηχανικών αποβλήτων. Τα υπολείμματα πορτοκαλιού αρχικά πυρολύθηκαν στους 600οC και στη συνέχεια, το βιο-εξανθράκωμα ενεργοποιήθηκε με KOH στους 800οC. Τα δύο υλικά εξετάστηκαν ως προς την ειδική επιφάνεια, την δομή και την μορφολογία της επιφάνειας τους με την βοήθεια αναλύσεων ΒΕΤ, SEM-EDS και FTIR. Ακολούθησε η μελέτη επίδρασης διάφορων παραμέτρων, όπως η δόση του προσροφητή και ο χρόνος επίδρασης για πειράματα προσρόφησης διαλείποντος έργου (batch), αλλά και η αραίωση, η ταχύτητα ροής και η αναγέννηση για την χρήση στηλών. Στα πειράματα στηλών, πραγματοποιήθηκε επιπλέον μοντελοποίηση των αποτελεσμάτων με τη χρήση των μη-γραμμικών μοντέλων Thomas, Bohart – Adams και Yoon – Nelson. Παρατηρήθηκε πως για τα πειράματα batch, η συμπεριφορά των δύο υλικών ήταν παρόμοια ως προς την απομάκρυνση φαινολών και χρώματος, με τη δόση 1 g και χρόνο προσρόφησης 48 h να εμφανίζουν θετική επίδραση. Όσον αφορά τα πειράματα προσρόφησης σε στήλες, προέκυψε πως για διαφορετικές αραιώσεις του υγρού δείγματος, όπως (1/20), (1/40) και (1/50), ο χρόνος ολοκλήρωσης της διαδικασίας (breakthrough time) ήταν 180, 240 και 345 min. Όσον αφορά την αναγέννηση του βιο-εξανθρακώματος κρίθηκε καλύτερος ο πρώτος κύκλος πειραμάτων. Τέλος, το μοντέλο που περιέγραψε ιδανικότερα την προσρόφηση με στήλες ήταν του Thomas, καθώς εμφάνισε τον καλύτερο συντελεστή συσχέτισης (R2= 0,7602). Αξιολογώντας τα αποτελέσματα των πειραμάτων, το ενεργοποιημένο υλικό με ΚΟΗ αποδείχθηκε το καλύτερο εκ των δύο, ως προς την απομάκρυνση των φαινολικών ενώσεων και χρώματος.

Διαθέσιμα αρχεία

Υπηρεσίες

Στατιστικά