Ιδρυματικό Αποθετήριο
Πολυτεχνείο Κρήτης
EN  |  EL

Αναζήτηση

Πλοήγηση

Ο Χώρος μου

Προσομοίωση υπόγειας ροής στην ευρύτερη περιοχή Μαλλίων Χερσονήσου Κρήτης με χρήση του μοντέλου FEFLOW

Karampelas Stefanos

Πλήρης Εγγραφή


URI: http://purl.tuc.gr/dl/dias/9C7183DF-8DAC-4A21-BFB2-7F2AFD4170DB
Έτος 2021
Τύπος Διπλωματική Εργασία
Άδεια Χρήσης
Λεπτομέρειες
Βιβλιογραφική Αναφορά Στέφανος Καράμπελας, "Προσομοίωση υπόγειας ροής στην ευρύτερη περιοχή Μαλλίων Χερσονήσου Κρήτης με χρήση του μοντέλου FEFLOW", Διπλωματική Εργασία, Σχολή Χημικών Μηχανικών και Μηχανικών Περιβάλλοντος, Πολυτεχνείο Κρήτης, Χανιά, Ελλάς, 2021 https://doi.org/10.26233/heallink.tuc.89767
Εμφανίζεται στις Συλλογές

Περίληψη

Στο πλαίσιο της εκπόνησης της συγκεκριμένης διπλωματικής εργασίας, εξετάζεται η προσομοίωση του υδραυλικού ύψους με τη χρήση του μαθηματικού μοντέλου πεπερασμένων στοιχείων FEFLOW. Η προσομοίωση που πραγματοποιήθηκε αφορά την περιοχή του Δήμου Χερσονήσου και ειδικότερα τις περιοχές Χερσονήσου και Μαλίων. Ο Δήμος Χερσονήσου βρίσκεται στο βορειοανατολικό τμήμα του νομού Ηρακλείου.Για να πραγματοποιηθεί σωστά η προσομοίωση του υδραυλικού ύψους στην περιοχή μελέτης χρειάστηκε να γίνει επεξεργασία των δεδομένων πριν αυτά εισαχθούν στο FEFLOW. Επίσης έγινε επεξεργασία των δεδομένων των αποτελεσμάτων, που αφορούσαν τα πηγάδια παρατήρησης και τις προσομοιωμένες τιμές, τα οποία ήταν σε μορφή πινάκων και έτσι ήταν πιο εύκολη η επεξεργασία τους. Στο μοντέλο έγινε εισαγωγή 14 πηγαδιών παρατήρησης, τα οποία είχαν τιμές υδραυλικού ύψους για τα έτη 2000 έως 2012. Στη συνέχεια εισήχθησαν οι τιμές της υδραυλικής αγωγιμότητας για του γεωλογικούς σχηματισμούς της περιοχής, τα αρχικά υδραυλικά ύψη καθώς και τα υψόμετρα στην περιοχή. Έπειτα έγινε εισαγωγή των οριακών συνθηκών στα όρια της περιοχής. Στο μοντέλο ορίστηκαν δύο είδη οριακών συνθηκών. Η πρώτη ήταν σταθερού υδραυλικού ύψους η οποία αντικαταστάθηκε με οριακή συνθήκη συνημιτονοειδούς μορφής, που ορίστηκε στα νότια της περιοχής μελέτης. Τέλος πραγματοποιήθηκε η βαθμονόμηση και ο έλεγχος του μοντέλου.Στη συνέχεια παρουσιάζονται αναλυτικά τα αποτελέσματα που εξήχθησαν από το FEFLOW και ακολουθεί αναλυτικός σχολιασμός αυτών. Στα αποτελέσματα παρουσιάζονται οι τελικές τιμές στου σφάλματος της βαθμονόμησης του μοντέλου, το οποίο ανέρχεται στα 13.996 m. Επίσης παρουσιάζονται οι τιμές του υδραυλικού ύψους και της ταχύτητας Darcy για τις εποχές του χειμώνα και του καλοκαιριού για τα έτη 2001 και 2011, η σύγκριση των παρατηρημένων και των προσομοιωμένων τιμών της περιοχής καθώς και η μεταβολή των τιμών υδραυλικής αγωγιμότητας για τους σχηματισμούς της περιοχής. Τέλος γίνεται καταγραφή των συμπερασμάτων που προέκυψαν από τη μοντελοποίηση του υδραυλικού ύψους στην περιοχή μελέτης.

Διαθέσιμα αρχεία

Υπηρεσίες

Στατιστικά