Ιδρυματικό Αποθετήριο
Πολυτεχνείο Κρήτης
EN  |  EL

Αναζήτηση

Πλοήγηση

Ο Χώρος μου

Επεξεργασία fMRI με τεχνικές κατηγοριοποίησης

Psychountaki Margarita-Antonia

Πλήρης Εγγραφή


URI: http://purl.tuc.gr/dl/dias/475183F5-56D0-4B0F-A949-B3A560A760AA
Έτος 2021
Τύπος Διπλωματική Εργασία
Άδεια Χρήσης
Λεπτομέρειες
Βιβλιογραφική Αναφορά Μαργαρίτα-Αντωνία Ψυχουντάκη, "Επεξεργασία fMRI με τεχνικές κατηγοριοποίησης", Διπλωματική Εργασία, Σχολή Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών, Πολυτεχνείο Κρήτης, Χανιά, Ελλάς, 2021 https://doi.org/10.26233/heallink.tuc.89769
Εμφανίζεται στις Συλλογές

Περίληψη

Η λειτουργική απεικόνιση μαγνητικού συντονισμού (fMRI) είναι μια μη επεμβατική μέθοδος η οποία απεικονίζει τη νευρωνική δραστηριότητα του εγκεφάλου, παρέχοντας σημαντική γνώση για την λειτουργικότητά του. Η πιο κοινή μορφή της μετράει το σήμα blood-oxygen-level dependent (BOLD) το οποίο δημιουργείται από τις αλλαγές στην ροή του αίματος στον εγκέφαλο. Καθώς υπάρχει εγκεφαλική δραστηριότητα ακόμα και σε κατάσταση ηρεμίας, οποιαδήποτε περιοχή του εγκεφάλου θα παρουσιάζει απότομες διακυμάνσεις στο σήμα BOLD. Επομένως, ακόμα και σε ηρεμία, το σήμα BOLD αποτυπώνει συστηματικές διακυμάνσεις στην τοπική εγκεφαλική δραστηριότητα. Αιτία αυτών των συστηματικών διακυμάνσεων θεωρούνται τα δίκτυα κατάστασης ηρεμίας. Πολλές μελέτες θεωρούν ότι τα δίκτυα κατάστασης ηρεμίας είναι κοινά, χωρικά, μεταξύ υποκειμένων, και δεν αλληλοεπικαλύπτονται. Συνεπώς, υπάρχει μια κοινή (για όλα τα υποκείμενα) κατάτμηση του εγκεφάλου, με βάση την λειτουργικότητά του.Σε αυτή τη διπλωματική εργασία, μελετήσαμε μια μεθοδολογία στην οποία οι συγγραφείς υπολογίζουν μια κοινή (πάνω σε πολλά υποκείμενα) κατάτμηση του εγκεφάλου, χωρίς να χρησιμοποιούν προηγούμενη γνώση για τις ιδιότητες των διαφορετικών τμημάτων. Αρχικά, η μέθοδος, χρησιμοποιώντας fMRI δεδομένα σε κατάσταση ηρεμίας, υπολογίζει μια ορθοκανονική βάση του κοινού χωρικού υποχώρου των υποκειμένων, μέσω Γενικευμένης Ανάλυσης Κανονικής Συσχέτισης (gCCA). Στη συνέχεια, γίνεται η εκτίμηση της κατάτμησης του εγκεφάλου, μέσω της επίλυσης ενός προβλήματος παραγοντοποίησης πίνακα, όπου ο ένας παράγοντας έχει ορθοκανονικές στήλες και μη αρνητικά στοιχεία. Εφαρμόζουμε την παραπάνω μεθοδολογία σε πραγματικά και συνθετικά δεδομένα. Επιπλέον, μελετάμε τα βήματα προ-επεξεργασίας που εφαρμόζονται στα αρχικά fMRI δεδομένα, προκείμενου να διασφαλίσουμε ότι δεν παραβιάζονται οι βασικές θεωρήσεις του παραπάνω μοντέλου.

Διαθέσιμα αρχεία

Υπηρεσίες

Στατιστικά