Ιδρυματικό Αποθετήριο
Πολυτεχνείο Κρήτης
EN  |  EL

Αναζήτηση

Πλοήγηση

Ο Χώρος μου

Παρεκκλίσεις μιας εύτακτης αταξίας: διαδικασίες ταξινόμησης και εξέλιξης της μορφής

Antzoulatou Christina

Πλήρης Εγγραφή


URI: http://purl.tuc.gr/dl/dias/2290CCF3-1AB8-46BD-B0B4-9DD86C67B05A
Έτος 2021
Τύπος Ερευνητική Εργασία
Άδεια Χρήσης
Λεπτομέρειες
Βιβλιογραφική Αναφορά Χριστίνα Αντζουλάτου, "Παρεκκλίσεις μιας εύτακτης αταξίας: διαδικασίες ταξινόμησης και εξέλιξης της μορφής", Ερευνητική Εργασία, Σχολή Αρχιτεκτόνων Μηχανικών, Πολυτεχνείο Κρήτης, Χανιά, Ελλάς, 2021 https://doi.org/10.26233/heallink.tuc.89772
Εμφανίζεται στις Συλλογές

Περίληψη

Η παρούσα ερευνητική εξετάζει τους τρόπους με τους οποίους η σύγχρονη θεωρητική και αρχιτεκτονική σκέψη διαχειρίζεται πολύτροπα την έννοια της τάξης ώστε να παράγει συνθέσεις που χαρακτηρίζονται από ανοιχτές , ετερογενείς και δυναμικές σχέσεις, ικανές να παρακολουθήσουν τα σύγχρονα φαινόμενα πολυπλοκότητας, ποικιλότητας και εξέλιξης. Οι διατάξεις αυτές επιχειρούν να επαναπροσεγγίσουν τη διατάραξη της τάξης με έναν τρόπο δημιουργικό και όχι καταστροφικό. Για την επίτευξη αυτού του εγχειρήματος είναι καίριας σημασίας η διάνοιξη της ταξινόμησης σε ένα χώρο διανοητικών και υλικών διαδράσεων που παράγουν συνεχώς νέα όρια χωρικής διαχείρισης και κατανόησης. Επιχειρείται δηλαδή, η εξέταση μιας σύνθεσης που είναι ενεργή και ανοικτή στο τυχαίο, τον θόρυβο και το σφάλμα. Τα επιμέρους στοιχεία μιας τέτοιας σύνθεσης δεν είναι σταθερά, αλλά είναι συνεχώς αναδυόμενα, γεγονός που θέτει δυναμικές σχέσεις ορίων που εκλύουν την ετερογένεια και το απρόβλεπτο. Συνεπώς, η σύνθεση από λογικές προσέγγισης καθοδικής αιτιότητας, μεταβαίνει σε προσεγγίσεις ανοδικής αιτιότητας, διαχειριζόμενη τον βαθμό πολυπλοκότητας τόσο της συνθετικής μονάδας, όσο και του ίδιου του ταξινομικού εδάφους.

Διαθέσιμα αρχεία

Υπηρεσίες

Στατιστικά