Ιδρυματικό Αποθετήριο
Πολυτεχνείο Κρήτης
EN  |  EL

Αναζήτηση

Πλοήγηση

Ο Χώρος μου

Χρήση βιοεξανθρακώματος φύλλων φοίνικα για την επεξεργασία διασταλαγμάτων ΧΥΤΑ

Papadopoulou Ilia

Πλήρης Εγγραφή


URI: http://purl.tuc.gr/dl/dias/064D19DF-CC18-4E5E-8427-BA5851BCB4AA
Έτος 2021
Τύπος Διπλωματική Εργασία
Άδεια Χρήσης
Λεπτομέρειες
Βιβλιογραφική Αναφορά Ήλια Παπαδοπούλου, "Χρήση βιοεξανθρακώματος φύλλων φοίνικα για την επεξεργασία διασταλαγμάτων ΧΥΤΑ", Διπλωματική Εργασία, Σχολή Χημικών Μηχανικών και Μηχανικών Περιβάλλοντος, Πολυτεχνείο Κρήτης, Χανιά, Ελλάς, 2021 https://doi.org/10.26233/heallink.tuc.89775
Εμφανίζεται στις Συλλογές

Περίληψη

Στην παρούσα διπλωματική εργασία μελετήθηκε η απομάκρυνση των ολικών φαινολών από διασταλάγματα ΧΥΤΑ που συλλέχθηκαν από την έξοδο Δεξαμενής Διαλείποντος Έργου (Sequencing Batch Reactor, SBR). Αυτό επιτεύχθηκε με την χρήση αγρο-βιομηχανικών υπολειμμάτων και συγκεκριμένα με τηνχρήση φύλλων φοίνικα. Το υλικό αρχικά μετατράπηκε σε βιοεξανθράκωμα με την διεργασία της πυρόλυσης στους 600 ̊C. Το προϊόν της πυρόλυσης ενεργοποιήθηκε με την προσθήκη ΚΟΗ στην θερμοκρασία των 800 ̊C. Τα δυο (2) υλικά που προέκυψαν (πυρολυμένο και ενεργοποιημένο) χαρακτηρίστηκαν ως προς τηνειδική επιφάνεια, δομή της επιφάνειας, και μορφολογία τους. Έπειτα, τα υλικά αυτά χρησιμοποιήθηκαν σε πειράματα προσρόφησης τόσο διαλείποντος έργου (batch) όπου εξετάστηκε η επίδραση του χρόνου επαφής (κινητικής) και της δόσης του προσροφητή, όσο και με τη χρήση στηλών όπου μελετήθηκε η επίδραση της αραίωσης του αρχικού αποβλήτου, της ροής εισαγωγής του διασταλάγματος στην στήλη και της αναγέννησης του προσροφητικού υλικού. Επιπρόσθετα, για τα πειράματα σε στήλες εκπονήθηκε μοντελοποίηση με την χρήση των γραμμικών μοντέλων Thomas, Bohart-Adams και Yoon-Nelson. Για τα πειράματα batch, η συμπεριφορά των δύο υλικών ήταν παρόμοια ως προς την απομάκρυνση φαινολών και χρώματος, με τις μεγαλύτερες δόσεις βιοεξανθρακώματος να παρουσιάζουν τα βέλτιστα αποτελέσματα.Σχετικά με τα πειράματα σε στήλες, ο χρόνος κορεσμού (breakthrough time) ανήλθε στα 270, 285 και 300 λεπτά για τις αραιώσεις 1:15, 1:20 και 1:25, αντίστοιχα. Τέλος, τα μοντέλα που περιγράφουν ιδανικότερα την προσρόφηση σε στήλες κρίνονται τα μοντέλα Thomas και Yoon-Nelson, καθώς εμφάνισαν τιςυψηλότερες τιμές R 2 και για τις τρεις εξεταζόμενες αραιώσεις.

Διαθέσιμα αρχεία

Υπηρεσίες

Στατιστικά