Ιδρυματικό Αποθετήριο
Πολυτεχνείο Κρήτης
EN  |  EL

Αναζήτηση

Πλοήγηση

Ο Χώρος μου

Οίκο-λογική κρίση και κατοίκηση: περιβαλλοντικός σχεδιασμός και σύγχρονες τεχνολογίες για τη δημιουργία βιώσιμων αυτοανατροφοδοτούμενων οικιστικών μοντέλων

Istavridi Christina

Πλήρης Εγγραφή


URI: http://purl.tuc.gr/dl/dias/D154CB0B-2E28-4D32-BD7E-7DACF5732205
Έτος 2021
Τύπος Ερευνητική Εργασία
Άδεια Χρήσης
Λεπτομέρειες
Βιβλιογραφική Αναφορά Χριστίνα Ισταυρίδη, "Οίκο-λογική κρίση και κατοίκηση: περιβαλλοντικός σχεδιασμός και σύγχρονες τεχνολογίες για τη δημιουργία βιώσιμων αυτοανατροφοδοτούμενων οικιστικών μοντέλων", Ερευνητική Εργασία, Σχολή Αρχιτεκτόνων Μηχανικών, Πολυτεχνείο Κρήτης, Χανιά, Ελλάς, 2021 https://doi.org/10.26233/heallink.tuc.89782
Εμφανίζεται στις Συλλογές
Συσχετίσεις με Άλλα Τεκμήρια

Περίληψη

Αντικείμενο της παρούσας έρευνας είναι η διερεύνηση ενεργειακά κυκλικών μοντέλων ανθρώπινης διαβίωσης και η ανάδειξη σύγχρονων εργαλείων σχεδιασμού που μπορούν να συντελέσουν στην επίτευξη ενός ολιστικού τρόπου κατοίκησης. Η ανθρώπινη δραστηριότητα οφείλει να κατευθύνεται με σκοπό την ανάπτυξη και ευημερία τόσο του ανθρώπου, όσο και των φυσικών οικοσυστημάτων που υποστηρίζουν και πλαισιώνουν την επιβίωση και τις δράσεις του στον πλανήτη Γη.Σύμφωνα με την έρευνα, ο περιβαλλοντικός σχεδιασμός και οι πρακτικές βιωσιμότητας των πόλεων όπως αναδεικνύονται μέσα από τους τομείς της Βιώσιμης ανάπτυξης και της Περμακουλτούρας, διαθέτουν συμπνέοντα και πολύτιμα σχεδιαστικά εργαλεία για τον Αρχιτέκτονα. Βασικό σημείο τομής αυτών είναι η κυκλική διαχείριση πόρων με σκοπό την επίτευξη αυτοανατροφοδοτούμενων ανθρώπινων οικοσυστημάτων, τα οποία σχεδιάζονται με την παράλληλη συνεισφορά των σύγχρονων τεχνολογικών εφαρμογών, καθιστώντας ικανή τη δημιουργία μοντέλων κατοίκησης που εκπληρώνουν τους αειφορικούς στόχους των δύο τομέων. Τα μοντέλα του Τσιβαρά και του ‘Regen village’ αποτελούν δύο παραδείγματα αειφορικού σχεδιασμού τα οποία εξετάζονται στην παρούσα εργασία.

Διαθέσιμα αρχεία

Υπηρεσίες

Στατιστικά