Ιδρυματικό Αποθετήριο
Πολυτεχνείο Κρήτης
EN  |  EL

Αναζήτηση

Πλοήγηση

Ο Χώρος μου

Μελέτη της ανθρώπινης έκθεσης και δόσης σε σχολεία προσχολικής ηλικίας

Batsaoura Chrysafenia

Πλήρης Εγγραφή


URI: http://purl.tuc.gr/dl/dias/3A7BD03B-36E7-4535-A51A-4A0F2B335FE9
Έτος 2021
Τύπος Διπλωματική Εργασία
Άδεια Χρήσης
Λεπτομέρειες
Βιβλιογραφική Αναφορά Χρυσαφένια Μπατσαούρα, "Μελέτη της ανθρώπινης έκθεσης και δόσης σε σχολεία προσχολικής ηλικίας", Διπλωματική Εργασία, Σχολή Χημικών Μηχανικών και Μηχανικών Περιβάλλοντος, Πολυτεχνείο Κρήτης, Χανιά, Ελλάς, 2021 https://doi.org/10.26233/heallink.tuc.89790
Εμφανίζεται στις Συλλογές

Περίληψη

Η μελέτη της παρουσίας των αιωρούμενων σωματιδίων στους εσωτερικούς χώρους είναι άκρως σημαντική, καθώς η εκτίμηση των επιπτώσεων τους στον άνθρωπο είναι εξαιρετικά πολύπλοκο ζήτημα για την παγκόσμια επιστημονική κοινότητα. Σκοπός της παρούσας διπλωματικής εργασίας είναι να εκτιμηθεί εάν η αίθουσα του νηπιαγωγείου επηρεάζεται, ως προς τα αιωρούμενα σωματίδια που υπάρχουν σε αυτήν, από τις δραστηριότητες που λαμβάνουν χώρα κατά τη διάρκεια των μαθημάτων καθώς και να προσδιοριστεί η ανθρώπινη δόση. Υπολογίσθηκε ότι η μέση συγκέντρωση των σωματιδίων PM10 στο νηπιαγωγείο βρέθηκε ίση με 34,9 ± 24,3 μg/m3. Επίσης υπολογίσθηκε για κάθε περίοδο η μέση τιμή. Ειδικότερα, για την πρώτη περίοδο (00:00-07:30) η μέση τιμή είναι 24,3 ± 12,9 μg/m3. Τη δεύτερη περίοδο (07:30-16:30) και τρίτη περίοδο (16:30-00:00) η μέση τιμή είναι κατ’ αντιστοιχία 47,4 ± 30,7 μg/m3 και 30,8 ± 15,8μg/m3. Επομένως, προέκυψε το συμπέρασμα ότι τη δεύτερη περίοδο οι συγκεντρώσεις είναι αυξημένες γεγονός που εξηγείται αφού τις ώρες εκείνες το σχολείο είναι σε λειτουργία. Τέλος, βρέθηκε ότι η μέση συγκέντρωση έξω από την αίθουσα ήταν 24,7 ± 6,4 μg/m3. Έπειτα, μέσω του μοντέλου ExDoM2 μετρήθηκε η εναποτιθέμενη δόση για παιδιά ηλικίας 5 ετών και για ενήλικες γυναίκες. Στα σενάρια που πραγματοποιήθηκαν διαπιστώθηκε ότι για την περίπτωση ανάπαυσης, η τιμή της δόσης είναι σχεδόν ίδια και για τις δυο ηλικίες . Για την περίπτωση που η δραστηριότητα είναι η ίδια αλλά εκτός από ανάπαυση υπάρχει και ήπια δραστηριότητα, παρατηρείται μεγάλη διαφορά στις τιμές της δόσης αφού για τα παιδιά η τιμή οκτάωρης δόσης είναι 53,9μg ενώ για την ενήλικη γυναίκα 79,9μg. Τέλος, με το μοντέλο HYSPLIT (Hybrid Single-Particle Lagrangian Integrated Trajectory) βρέθηκαν οι πορείες των αέριων μαζών για τις ημέρες που οι συγκεντρώσεις των σωματιδίων ήταν ασυνήθιστα υψηλές.

Διαθέσιμα αρχεία

Υπηρεσίες

Στατιστικά