Ιδρυματικό Αποθετήριο
Πολυτεχνείο Κρήτης
EN  |  EL

Αναζήτηση

Πλοήγηση

Ο Χώρος μου

Σχεδιασμός συστημάτων για τη βιώσιμη διαχείριση των βιοαποβλήτων στον Δήμο Αγίου Δημητρίου Αττικής

Skourti Sofia

Πλήρης Εγγραφή


URI: http://purl.tuc.gr/dl/dias/CA5325A2-3D0D-4C4C-BE1C-333022829108
Έτος 2021
Τύπος Διπλωματική Εργασία
Άδεια Χρήσης
Λεπτομέρειες
Βιβλιογραφική Αναφορά Σοφία Σκούρτη, "Σχεδιασμός συστημάτων για τη βιώσιμη διαχείριση των βιοαποβλήτων στον Δήμο Αγίου Δημητρίου Αττικής", Διπλωματική Εργασία, Σχολή Χημικών Μηχανικών και Μηχανικών Περιβάλλοντος, Πολυτεχνείο Κρήτης, Χανιά, Ελλάς, 2021 https://doi.org/10.26233/heallink.tuc.89809
Εμφανίζεται στις Συλλογές

Περίληψη

Στην παρούσα εργασία εξετάζονται οι μέθοδοι επεξεργασίας και αξιοποίησης των παραγόμενων βιοαποβλήτων του Δήμου Αγίου Δημητρίου (Αττικής). Ο Δήμος Αγίου Δημητρίου αποτελεί έναν πολυπληθή Δήμο και η έρευνα για τη διαχείριση των βιοαποβλήτων θεωρείται επιβεβλημένη. Στο ερευνητικό μέρος της εργασίας συντάχθηκε ένα ερωτηματολόγιο 32 ερωτήσεων, το οποίο απευθυνόταν σε δημότες του Δήμου Αγίου Δημητρίου. Το περιεχόμενο των ερωτήσεων ήταν βασισμένο στην αξιολόγηση της υφιστάμενης κατάστασης αποκομιδής των απορριμμάτων και καθαριότητας του Δήμου καθώς και για τις γνωστές μεθόδους επεξεργασίας των αποβλήτων. Στη συνέχεια εισήχθη ο όρος των βιοαποβλήτων στο ερωτηματολόγιο με στόχο την ενημέρωση των πολιτών για τα περιεχόμενα είδη των αποβλήτων καθώς και τους τρόπους επεξεργασίας τους. Τέλος, στόχος του ερωτηματολογίου ήταν να ερευνηθεί η γνώμη των κατοίκων για την ανέγερση μίας εγκατάστασης επεξεργασίας των βιοαποβλήτων στον Δήμο Αγίου Δημητρίου. Στη συνέχεια, αναλύθηκαν οι δύο προτεινόμενες μέθοδοι επεξεργασίας των βιοαποβλήτων «Κομποστοποίηση» και «Αναερόβια Χώνευση», αναφέρθηκαν τα βήματα επεξεργασίας των βιοαποβλήτων, καθώς και τα παραγόμενα προϊόντα, compost και βιοαέριο. Με βάση τις διεργασίες που είχαν ήδη περιγραφεί έγινε μία προσέγγιση υπολογισμού των προϊόντων σύμφωνα με τα δεδομένα – βιοαπόβλητα του Αγίου Δημητρίου. Ενδεικτικά, αναφέρεται ότι από τις παραγόμενες ποσότητες βιοαποβλήτων του Δήμου Αγίου Δημητρίου υπολογίστηκε ότι παράγονται 2646.54 tn/ έτος compost και αντίστοιχα 106 m3/ έτος μεθανίου. Τέλος, τα οφέλη που προκύπτουν από την επεξεργασία των βιοαποβλήτων είναι πολυάριθμα για το περιβάλλον και την οικονομία. Η επιλογής της βέλτιστης διεργασίας για τα βιοαπόβλητα του Δήμου Αγίου Δημητρίου αποτελεί σημαντικό μέρος της παρούσας εργασίας. Επιπλέον, εξετάζονται οι τρόποι βελτίωσης των διεργασιών με στόχο την αύξηση των παραγόμενων ποσοτήτων – προϊόντων, ενώ παράλληλα τονίζεται η σημαντικότητα της ενημέρωσης των πολιτών για την επίτευξη της Διαλογής στην Πηγή μέσω διαφόρων εργαλείων.

Διαθέσιμα αρχεία

Υπηρεσίες

Στατιστικά