Ιδρυματικό Αποθετήριο
Πολυτεχνείο Κρήτης
EN  |  EL

Αναζήτηση

Πλοήγηση

Ο Χώρος μου

Σχεδιασμός συστημάτων για τη βιώσιμη διαχείριση των βιοαποβλήτων στον Δήμο Αγίου Δημητρίου Αττικής

Skourti Sofia

Απλή Εγγραφή


URIhttp://purl.tuc.gr/dl/dias/CA5325A2-3D0D-4C4C-BE1C-333022829108-
Αναγνωριστικόhttps://doi.org/10.26233/heallink.tuc.89809-
Γλώσσαel-
Μέγεθος101 σελίδεςel
ΤίτλοςΣχεδιασμός συστημάτων για τη βιώσιμη διαχείριση των βιοαποβλήτων στον Δήμο Αγίου Δημητρίου Αττικήςel
ΤίτλοςSystem design for the sunstainable management of biowaste in the Municipality of Agios Dimitrios, Atticaen
ΔημιουργόςSkourti Sofiaen
ΔημιουργόςΣκουρτη Σοφιαel
Συντελεστής [Επιβλέπων Καθηγητής]Giannis Apostolosen
Συντελεστής [Επιβλέπων Καθηγητής]Γιαννης Αποστολοςel
Συντελεστής [Μέλος Εξεταστικής Επιτροπής]Gikas Petrosen
Συντελεστής [Μέλος Εξεταστικής Επιτροπής]Γκικας Πετροςel
Συντελεστής [Μέλος Εξεταστικής Επιτροπής]Voulgarakis Apostolosen
Συντελεστής [Μέλος Εξεταστικής Επιτροπής]Βουλγαρακης Αποστολοςel
ΕκδότηςΠολυτεχνείο Κρήτηςel
ΕκδότηςTechnical University of Creteen
Ακαδημαϊκή ΜονάδαTechnical University of Crete::School of Chemical and Environmental Engineeringen
Ακαδημαϊκή ΜονάδαΠολυτεχνείο Κρήτης::Σχολή Χημικών Μηχανικών και Μηχανικών Περιβάλλοντοςel
ΠεριγραφήΔιπλωματική εργασία για την απόκτηση του Διπλώματος του Μηχανικού Περιβάλλοντοςel
ΠερίληψηΣτην παρούσα εργασία εξετάζονται οι μέθοδοι επεξεργασίας και αξιοποίησης των παραγόμενων βιοαποβλήτων του Δήμου Αγίου Δημητρίου (Αττικής). Ο Δήμος Αγίου Δημητρίου αποτελεί έναν πολυπληθή Δήμο και η έρευνα για τη διαχείριση των βιοαποβλήτων θεωρείται επιβεβλημένη. Στο ερευνητικό μέρος της εργασίας συντάχθηκε ένα ερωτηματολόγιο 32 ερωτήσεων, το οποίο απευθυνόταν σε δημότες του Δήμου Αγίου Δημητρίου. Το περιεχόμενο των ερωτήσεων ήταν βασισμένο στην αξιολόγηση της υφιστάμενης κατάστασης αποκομιδής των απορριμμάτων και καθαριότητας του Δήμου καθώς και για τις γνωστές μεθόδους επεξεργασίας των αποβλήτων. Στη συνέχεια εισήχθη ο όρος των βιοαποβλήτων στο ερωτηματολόγιο με στόχο την ενημέρωση των πολιτών για τα περιεχόμενα είδη των αποβλήτων καθώς και τους τρόπους επεξεργασίας τους. Τέλος, στόχος του ερωτηματολογίου ήταν να ερευνηθεί η γνώμη των κατοίκων για την ανέγερση μίας εγκατάστασης επεξεργασίας των βιοαποβλήτων στον Δήμο Αγίου Δημητρίου. Στη συνέχεια, αναλύθηκαν οι δύο προτεινόμενες μέθοδοι επεξεργασίας των βιοαποβλήτων «Κομποστοποίηση» και «Αναερόβια Χώνευση», αναφέρθηκαν τα βήματα επεξεργασίας των βιοαποβλήτων, καθώς και τα παραγόμενα προϊόντα, compost και βιοαέριο. Με βάση τις διεργασίες που είχαν ήδη περιγραφεί έγινε μία προσέγγιση υπολογισμού των προϊόντων σύμφωνα με τα δεδομένα – βιοαπόβλητα του Αγίου Δημητρίου. Ενδεικτικά, αναφέρεται ότι από τις παραγόμενες ποσότητες βιοαποβλήτων του Δήμου Αγίου Δημητρίου υπολογίστηκε ότι παράγονται 2646.54 tn/ έτος compost και αντίστοιχα 106 m3/ έτος μεθανίου. Τέλος, τα οφέλη που προκύπτουν από την επεξεργασία των βιοαποβλήτων είναι πολυάριθμα για το περιβάλλον και την οικονομία. Η επιλογής της βέλτιστης διεργασίας για τα βιοαπόβλητα του Δήμου Αγίου Δημητρίου αποτελεί σημαντικό μέρος της παρούσας εργασίας. Επιπλέον, εξετάζονται οι τρόποι βελτίωσης των διεργασιών με στόχο την αύξηση των παραγόμενων ποσοτήτων – προϊόντων, ενώ παράλληλα τονίζεται η σημαντικότητα της ενημέρωσης των πολιτών για την επίτευξη της Διαλογής στην Πηγή μέσω διαφόρων εργαλείων. el
ΠερίληψηIn the present study, it was examined the management methods of biowaste produced in the Municipality of Agios Dimitrios (Attica). The Municipality of Agios Dimitrios is a large municipality and therefore the research on biowaste management is considered imperative. Initially, a questionnaire of 32 questions was prepared, which was addressed to citizens of the Municipality of Agios Dimitrios. The content of the questions assessed the current situation of waste collection and the level of cleanliness of the Municipality as well as the known methods of waste treatment. Then, the definition of biowaste was introduced in the questionnaire to inform the citizens about the contents of the wastes as well their treatment. Another goal of the questionnaire was to seek their opinion for the construction of a biowaste treatment plant in the Municipality of Agios Dimitrios. Also, the two proposed methods of treatment of biowaste "Composting" and "Anaerobic Digestion" were analyzed, whereas the steps of biowaste treatment as well as the produced products, compost and biogas were analyzed. In addition, based on the processes that had described, a product calculation approach was made according to the data - bio-waste of Agios Dimitrios. From the produced quantities of biowaste of the Municipality of Agios Dimitrios it was estimated that 2646.54 tn / year of compost is produced and approximately 106 m3/ year of methane. Finally, the benefits of biowaste treatment are numerous for the environment and the economy. The selection of the optimal process for biowaste management for the Municipality of Agios Dimitrios is an important part of this work. In addition, the ways of improving the processes with the aim of increasing the produced quantities - products are examined, while at the same time the importance of informing the citizens for the achievement of the Sorting at the Source through various tools is emphasized.en
ΤύποςΔιπλωματική Εργασίαel
ΤύποςDiploma Worken
Άδεια Χρήσηςhttp://creativecommons.org/licenses/by/4.0/en
Ημερομηνία2021-07-23-
Ημερομηνία Δημοσίευσης2021-
Θεματική ΚατηγορίαΒιοαπόβληταel
Θεματική ΚατηγορίαΚομποστοποίησηel
Θεματική ΚατηγορίαΑναερόβια χώνευσηel
Βιβλιογραφική ΑναφοράΣοφία Σκούρτη, "Σχεδιασμός συστημάτων για τη βιώσιμη διαχείριση των βιοαποβλήτων στον Δήμο Αγίου Δημητρίου Αττικής", Διπλωματική Εργασία, Σχολή Χημικών Μηχανικών και Μηχανικών Περιβάλλοντος, Πολυτεχνείο Κρήτης, Χανιά, Ελλάς, 2021el
Βιβλιογραφική ΑναφοράSofia Skourti, "System design for the sunstainable management of biowaste in the Municipality of Agios Dimitrios, Attica", Diploma Work, School of Chemical and Environmental Engineering, Technical University of Crete, Chania, Greece, 2021en

Διαθέσιμα αρχεία

Υπηρεσίες

Στατιστικά