Ιδρυματικό Αποθετήριο
Πολυτεχνείο Κρήτης
EN  |  EL

Αναζήτηση

Πλοήγηση

Ο Χώρος μου

Αγροτροφικό πάρκο περι- αστικής καλλιέργειας και ψηφιακής καινοτομίας στον δήμο Βέροιας

Rousogiannakis Ioannis

Πλήρης Εγγραφή


URI: http://purl.tuc.gr/dl/dias/275EA13B-F814-4C03-B8AB-C0540496AFA3
Έτος 2021
Τύπος Μεταπτυχιακή Διατριβή
Άδεια Χρήσης
Λεπτομέρειες
Βιβλιογραφική Αναφορά Ιωάννης Ρουσογιαννάκης, "Αγροτροφικό πάρκο περι- αστικής καλλιέργειας και ψηφιακής καινοτομίας στον δήμο Βέροιας", Μεταπτυχιακή Διατριβή, Σχολή Αρχιτεκτόνων Μηχανικών, Πολυτεχνείο Κρήτης, Χανιά, Ελλάς, 2021 https://doi.org/10.26233/heallink.tuc.89812
Εμφανίζεται στις Συλλογές

Περίληψη

Η παρούσα διπλωματική εργασία αφορά την μελέτη και τον σχεδιασμό ενός πρότυπου πάρκου εκπαίδευσης και αναψυχής με κεντρική θεματική τιςσύγχρονες καλλιεργητικές πρακτικές μέσω της υποστήριξης των αναπτυσσόμενων ψηφιακών τεχνολογιών. Σκοπός της συγκεκριμένης μελέτης ήταν η προσέγγιση ενός περιαστικού καλλιεργητικού πάρκου δημόσιας διαχείρισης ως ένας τοπικός και υπερτοπικός πόλος έλξης, εκπαίδευσης και παροχής- εξεύρεσης εναλλακτικών λύσεων και πρακτικών σε πολυμορφικές πληθυσμιακές ομάδες -στόχου.Αφορμάται από την προσωπική πεποίθηση πως οι περι- αστικοί δημόσιοι χώροι καλλιέργειας ολοκληρώνονται - πέραν από της καλλωπιστικής,οικολογικής ή διατροφικής προσφοράς τους στην πόλη∙ κυρίως μέσω της παροχής υπηρεσιών εκπαίδευσης στις τεχνικές αγροτικής καλλιέργειας. Η μελέτη του δήμου Βέροιας ως τόπος εφαρμογής,τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά αυτού αλλά και του ευρύτερου Ν.Ημαθίας όπως θα δούμε παρακάτωήταν και αυτά που όρισαν τα ειδικότερα ζητήματα προς επίλυση και μορφοποίησαν με τη σειρά τους την αρχική ιδέα. Η τελική πρόταση ορίζεταισυνεπώς ως ένας ψηφιακά επαυξημένος πολυχρηστικός χώρος καλλιεργειών, εκπαίδευσης και εκδηλώσεων με παροχές δομών υποδοχήςεναλλακτικού τουρισμού και αναψυχής. Ειδικότερα, το τμήμα της καλλιέργειας προσεγγίζεται ως ο συνδυασμός των διαφορετικών εκφράσεων της αστικής καλλιέργειας όπως αυτή τουπαραγωγικού αστικού πάρκου, του κοινοτικού και του εκπαιδευτικού κήπου καθώς και των διαφόρων καλλιεργητικών τεχνικών. Η ψηφιακή επαύξησητου χώρου συνοδεύει το σύνολο των λειτουργειών του κέντρου και υλοποιείται στην μελέτη και διαχείριση της παραγωγής, στην εκπαιδευτικήδιαδικασία αλλά και την αναψυχή και τέλος στην ικανότητα απομακρυσμένης σύνδεσης των χρηστών με το ψηφιακό ανάλογο του κέντρου- πάρκουκαι τις υπηρεσίες αυτού.

Διαθέσιμα αρχεία

Υπηρεσίες

Στατιστικά