Ιδρυματικό Αποθετήριο
Πολυτεχνείο Κρήτης
EN  |  EL

Αναζήτηση

Πλοήγηση

Ο Χώρος μου

Βιοαποδόμηση μικροπλαστικών (pellets ) γηρασμένου πολυπροπυλενίου σε μικροκόσμους θαλάσσιου περιβάλλοντος

Karakoulak Spyridon

Πλήρης Εγγραφή


URI: http://purl.tuc.gr/dl/dias/BCB6FB86-8405-43C3-A554-B68CB9A41C4C
Έτος 2021
Τύπος Διπλωματική Εργασία
Άδεια Χρήσης
Λεπτομέρειες
Βιβλιογραφική Αναφορά Σπυρίδων Καρακουλάκ, "Βιοαποδόμηση μικροπλαστικών (pellets ) γηρασμένου πολυπροπυλενίου σε μικροκόσμους θαλάσσιου περιβάλλοντος", Διπλωματική Εργασία, Σχολή Χημικών Μηχανικών και Μηχανικών Περιβάλλοντος, Πολυτεχνείο Κρήτης, Χανιά, Ελλάς, 2021 https://doi.org/10.26233/heallink.tuc.89863
Εμφανίζεται στις Συλλογές

Περίληψη

Η χρήση πλαστικών προϊόντων έχει καταλάβει τα τελευταία χρόνια μεγάλο κομμάτι των αγαθών της καθημερινότητας μας, με αποτέλεσμα τα απόβλητα που δημιουργούνται από τη χρήση αυτών, επί το πλείστων, να καταλήγουν σε υδάτινους αποδέκτες και κυρίως τον ωκεανό. Με αποτέλεσμα να υποβαθμίζονται αισθητικά και λειτουργικά τα οικοσυστήματα που είναι αποδεκτής τους, θέτοντας τα έτσι σε κίνδυνο. Μία από τις συνηθέστερες μορφές πλαστικών που συναντά κάποιος στις ακτογραμμές και τους ωκεανούς είναι τα μικροσφαιρίδια (pellets), αυτό εξαιτίας του μεγάλου ρόλο τους στη βιομηχανία πλαστικών. Τα pellets κατά τη διάρκεια έκθεσης τους στο περιβάλλον υπόκεινται αλλαγές στα φυσικοχημικά χαρακτηριστικά τους και στις μηχανικές τους ιδιότητες, γνωστό και ως φαινόμενο γήρανσης (weathering), γεγονός που τα καθιστά ευάλωτα στη δράση των μικροοργανισμών. Σκοπός της συγκεκριμένης διπλωματικής εργασίας είναι η μελέτη της επίδρασης των μικροβιακών κοινοτήτων της θαλάσσιας περιοχής του κόλπου της Σούδας είτε ξεχωριστά είτε σε συνεργασία με τον μύκητα Acremonium tubakii στα γηρασμένα μικροσφαιρίδια (pellets) πολυπροπυλενίου, σε προσομοιωμένο θαλάσσιο περιβάλλον μορφής batch reactor, όπου πηγή υδατάνθρακα αποτελούν η γλυκόζη και τα γηρασμένα μικροσφαιρίδια. Τα γηρασμένα κατά 4 μήνες από UV ακτινοβολία μικροσφαιρίδια τοποθετήθηκαν σε αποστειρωμένες κωνικές φιάλες, στη συνέχεια προστέθηκε αποστειρωμένo θαλασσινό νερό, χαλκός και γλυκόζη, και τέλος έγινε εμβολιασμός με τη μικροβιακή κοινοτήτα. Στη συνέχεια, τοποθετήθηκαν σε συσκευή ανάδευσης στις 100 στροφές το λεπτό για 2 μήνες. Σε διαστήματα των 15 ημερών πραγματοποιούνταν δειγματοληψία για την εκτίμηση της απώλειας βάρους των μικροσφαριδίων, την ανίχνευση του ενζύμου της λακκάσης, του ανάγλυφου των μικροσφαιριδίων, των ολικών πρωτεϊνών του βιοφίλμ, του ολικού διαλυμένου άνθρακα καθώς και του βιοφίλμ που είχε προσκοληθεί στα pellets. Από τις παραπάνω μετρήσεις συμπεράναμε ότι υπήρξε αισθητή μείωση του βάρους στα pellet που οφείλεται στη ενεργητικότητα των μικροοργανισμών στους αντιδραστήρες των 100ml που εξετάστηκαν και είχαν ως πηγή άνθρακα τα μικροσφαιρίδια και ποσότητα γλυκόζης 0,1gr που προστέθηκε τη πρώτη μέρα και τη 30η ημέρα.

Διαθέσιμα αρχεία

Υπηρεσίες

Στατιστικά