Ιδρυματικό Αποθετήριο
Πολυτεχνείο Κρήτης
EN  |  EL

Αναζήτηση

Πλοήγηση

Ο Χώρος μου

Βελτιστοποίηση της ροής ισχύος ενός υβριδικού συστήματος ανανεώσιμων πηγών ηλεκτρικής ενέργειας με χρήση αναβαθμισμένου γενετικού αλγόριθμου

Michalopoulos Ioannis

Πλήρης Εγγραφή


URI: http://purl.tuc.gr/dl/dias/ECA47F59-8451-48A2-9520-45403970B09C
Έτος 2021
Τύπος Διπλωματική Εργασία
Άδεια Χρήσης
Λεπτομέρειες
Βιβλιογραφική Αναφορά Ιωάννης Μιχαλόπουλος, "Βελτιστοποίηση της ροής ισχύος ενός υβριδικού συστήματος ανανεώσιμων πηγών ηλεκτρικής ενέργειας με χρήση αναβαθμισμένου γενετικού αλγόριθμου", Διπλωματική Εργασία, Σχολή Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών, Πολυτεχνείο Κρήτης, Χανιά, Ελλά https://doi.org/10.26233/heallink.tuc.89866
Εμφανίζεται στις Συλλογές

Περίληψη

Στη σημερινή εποχή, η συνεχής καύση των ορυκτών καυσίμων για παραγωγή ενέργειας, έχει δημιουργήσει πολλά περιβαλλοντικά προβλήματα στον πλανήτη. Για το λόγο αυτό, είναι επιβεβλημένη πλέον η σταδιακή μετάβαση σε ανανεώσιμες πηγές ενέργειας, με σκοπό την εκμετάλλευσή τους για οικολογικούς αλλά και οικονομικούς λόγους. Πολλές φορές, τα συστήματα που αξιοποιούν την ηλιακή ενέργεια, όπως τα φωτοβολταϊκά, και οι ανεμογεννήτριες που αξιοποιούν την αιολική ενέργεια, συνδυάζονται και συγκροτούν τα υβριδικά συστήματα ενέργειας, με σκοπό την κάλυψη των αναγκών σε ηλεκτρικό ρεύμα και την αποθήκευση της ενέργειας σε μπαταρίες. Τα υβριδικά συστήματα παραγωγής ενέργειας αποτελούν μια πολλά υποσχόμενη τεχνολογία για καθαρή και συνεχή ανάπτυξη. Σκοπός της παρούσας διπλωματικής εργασίας, είναι εύρεση της βέλτιστης εγκατάστασης ενός τέτοιου υβριδικού συστήματος με γνώμονα το μικρότερο κόστος παραγωγής ενέργειας. Η τεχνική που χρησιμοποιήθηκε αφορά αλγορίθμους βελτιστοποίησης και συγκεκριμένα τον γενετικό αλγόριθμο. Η προκειμένη πρόταση βελτιστοποίησης δίνει βάση στην οικονομική ανάλυση και ελαχιστοποίηση του κόστους σε ένα τέτοιο μοντέλο, στην περιοχή της Θεσσαλίας.

Διαθέσιμα αρχεία

Υπηρεσίες

Στατιστικά