Ιδρυματικό Αποθετήριο
Πολυτεχνείο Κρήτης
EN  |  EL

Αναζήτηση

Πλοήγηση

Ο Χώρος μου

Επεξεργασία θαλάσσιων σεισμικών καταγραφών για την απεικόνιση δομών σε περιοχή του Ιονίου

Triantafyllou Marios

Πλήρης Εγγραφή


URI: http://purl.tuc.gr/dl/dias/81C36D3D-9023-40EF-B4E4-E51F1A237141
Έτος 2021
Τύπος Μεταπτυχιακή Διατριβή
Άδεια Χρήσης
Λεπτομέρειες
Βιβλιογραφική Αναφορά Μάριος Τριανταφύλλου, "Επεξεργασία θαλάσσιων σεισμικών καταγραφών για την απεικόνιση δομών σε περιοχή του Ιονίου", Μεταπτυχιακή Διατριβή, Σχολή Μηχανικών Ορυκτών Πόρων, Πολυτεχνείο Κρήτης, Χανιά, Ελλάς, 2021 https://doi.org/10.26233/heallink.tuc.89891
Εμφανίζεται στις Συλλογές

Περίληψη

Αντικείμενο της μεταπτυχιακής διπλωματικής εργασίας είναι η επεξεργασία των θαλάσσιων σεισμικών δεδομένων μεγάλου βάθους που αντιστοιχούν σε γραμμή μελέτης στο νότιο Ιόνιο, μήκους 80 km. Σκοπός ήταν η δημιουργία σεισμικής τομής για την απεικόνιση της γεωλογικής δομής του υπεδάφους κατά μήκος της γραμμής μελέτης. Η επεξεργασία των δεδομένων σεισμικής ανάκλασης πραγματοποιήθηκε με το πρόγραμμα ProMAX 2D.Εφαρμόστηκαν τεχνικές για την εξασθένηση των πολλαπλών ανακλάσεων και την αύξηση της διακριτικής ικανότητας της σεισμικής τομής.Στο πρώτο στάδιο πραγματοποιήθηκε αποκοπή των πρώτων αφίξεων, διαγραφή των καναλιών θορύβου και διόρθωση για την γεωμετρική διασπορά. Στο δεύτερο στάδιο έγινε ανάλυση ταχυτήτων και δημιουργήθηκε μοντέλο ταχυτήτων. Στο τρίτο στάδιο εφαρμόστηκε φίλτρο f-k για την εξασθένηση των πολλαπλών ανακλάσεων μεγάλης περιόδου. Στο τέταρτο στάδιο εφαρμόστηκε η μέθοδος υπέρθεσης σταθερής ταχύτητας και εφαρμογής φίλτρων κλίσης. Στο πέμπτο στάδιο εφαρμόστηκε αποσυνέλιξη πρόβλεψης για την εξασθένηση των περιοδικών πολλαπλών ανακλάσεων στην τομή υπέρθεσης. Στο έκτο στάδιο χωροθετήθηκεη τομή υπέρθεσης με την μέθοδο Kirchhoff. Στο έβδομο στάδιο εφαρμόστηκε χωροθέτηση Kirchhoff στα δεδομένα διάταξης σταθερής απόστασης πηγής-δέκτη και ακολούθησε η υπέρθεση τους με σκοπό την παραγωγή χωροθετημένης τομής με αυξημένο λόγο σήματος προς θόρυβο. Οι τελικές τομές χωροθέτησης από την εφαρμογή τεχνικών για την εξασθένηση των πολλαπλών ανακλάσεων συγκρίθηκαν και προτάθηκαν τεχνικές για την περαιτέρω αύξηση της διακριτικής ικανότητας της τελικής τομής υπέρθεσης.Η διαδικασία εξασθένησης των πολλαπλών ανακλάσεων με το φίλτρο f-k αποδείχθηκε αρκετά αποτελεσματική στην εξασθένηση της ενέργειας των πολλαπλών ανακλάσεωνμεγάλης περιόδου. Η αποσυνέλιξη πρόβλεψης εξασθένησε την απομένουσα ενέργεια των πολλαπλών ανακλάσεων σε βαθμό που να μην παρεμβάλλεται στο σήμα των κύριων ανακλάσεων στην τομή χωροθέτησης. Η μέθοδος υπέρθεσης σταθερής ταχύτητας και εφαρμογής φίλτρων κλίσης παρήγαγε υψηλότερης διακριτικής ικανότητας σεισμική τομή από την χωροθέτηση Kirchhoff στα δεδομένα διάταξης σταθερής απόστασης πηγής- δέκτη.

Διαθέσιμα αρχεία

Υπηρεσίες

Στατιστικά