Ιδρυματικό Αποθετήριο
Πολυτεχνείο Κρήτης
EN  |  EL

Αναζήτηση

Πλοήγηση

Ο Χώρος μου

Χωροθέτηση μονάδας υγροποιημένου φυσικού αερίου μικρής κλίμακας με πολυκριτηριακή ανάλυση και χρήση γεωγραφικών συστημάτων πληροφοριών

Kalogiannis Apostolos

Πλήρης Εγγραφή


URI: http://purl.tuc.gr/dl/dias/BE9134C1-8A96-49E9-922C-A4FAB17BF94B
Έτος 2021
Τύπος Διπλωματική Εργασία
Άδεια Χρήσης
Λεπτομέρειες
Βιβλιογραφική Αναφορά Απόστολος Καλογιάννης, "Χωροθέτηση μονάδας υγροποιημένου φυσικού αερίου μικρής κλίμακας με πολυκριτηριακή ανάλυση και χρήση γεωγραφικών συστημάτων πληροφοριών", Διπλωματική Εργασία, Σχολή Χημικών Μηχανικών και Μηχανικών Περιβάλλοντος, Πολυτεχνείο Κρήτης, Χανιά, Ελλάς, 2021 https://doi.org/10.26233/heallink.tuc.89914
Εμφανίζεται στις Συλλογές

Περίληψη

Η αύξηση των ενεργειακών αναγκών καθώς και η ανάγκη μείωσης του περιβαλλοντικού αποτυπώματος έχουν θέσει τις τελευταίες δεκαετίες το Φυσικό Αέριο (ΦΑ) σε μια πλεονεκτική θέση ως μορφή ενέργειας. Πρόκειται για μια πιο καθαρή και φιλική προς το περιβάλλον πηγή ενέργειας σε σχέση με τα υπόλοιπα ορυκτά καύσιμα (πετρέλαιο , άνθρακας) καθώς παρουσιάζει χαμηλότερες εκπομπές αερίων του θερμοκηπίου. Η μεταφορά του ωστόσο πολλές φορές καθίσταται δύσκολη, ειδικά σε απομακρυσμένες από την εξαγωγή του περιοχές, τόσο τεχνολογικά όσο και οικονομικά (κυρίως λόγο της αναγκαίας χρήσης συστημάτων αγωγών). Λύση των δυσκολιών μεταφοράς αποτελεί η διαδικασία της Υγροποίησης (ΥΦΑ) η οποία παρουσιάζει αρκετά πλεονεκτήματα στην ικανότητα προώθησης με ποικίλα μέσα, στην ευελιξία αλλά και στην ασφάλεια. Τα τελευταία χρόνια έχουν εμφανιστεί και δρομολογούνται μονάδες ΥΦΑ μικρής κλίμακας οι οποίες λειτουργούν ως μονάδες αποθήκευσης και εφοδιασμού. Οι συγκεκριμένες μονάδες μπορούν να συνεισφέρουν στην ανάπτυξη απομακρυσμένων περιοχών, νησιών ή νησίδων και στην ταυτόχρονη μείωση του περιβαλλοντικού αποτυπώματος μέσω της αντικατάστασης των περισσότερο ρυπογόνων μορφών ενέργειας με το Υγροποιημένο Φυσικό Αέριο (και κατ’ επέκταση το Φυσικό Αέριο).Η συγκεκριμένη διπλωματική εργασία έχει ως σκοπό την αναγνώριση, τον καθορισμό και τελικά την λήψη απόφασης για την βέλτιστη τοποθεσία χωροθέτησης μιας μονάδας μικρής κλίμακας Υγροποιημένου Φυσικού Αερίου σε μια μελέτη περίπτωσης στην περιοχή του Νομού Χανίων. Με τη χρήση των Γεωγραφικών Συστημάτων Πληροφοριών σε συνδυασμό με την υφιστάμενη περιβαλλοντική νομοθεσία για συστήματα μεταφοράς Φυσικού Αερίου, επιλέγονται οι πιθανές θέσεις για την εγκατάσταση και λειτουργία της μονάδας. Η αξιολόγηση των εναλλακτικών θέσεων και τελικά η επιλογή της βέλτιστης εξ αυτών για την μονάδα ΥΦΑ γίνεται με την βοήθεια της πολυκριτηριακής μεθόδου της Αναλυτικής Ιεραρχικής Ταξινόμησης (AHP). Η διαδικασία της Αναλυτικής Ιεράρχησης είναι μέθοδος με ευρεία χρήση στην λήψη επιχειρησιακών αποφάσεων. Οι συγκρίσεις γίνονται με την βοήθεια εμπειρογνωμόνων με μακροχρόνια εμπειρία σε προβλήματα λήψης αποφάσεων (όπως το πρόβλημα που περιγράφεται στην παρούσα διπλωματική εργασία). Ακόμη, για περεταίρω έλεγχο παρουσιάζονται τρία διαφορετικά σενάρια αξιολόγησης, ευνοώντας κατά την διάρκεια των συγκρίσεων διαφορετικές κατηγορίες κριτηρίων ώστε να επιβεβαιώσουμε τα αποτελέσματα.Μέσω της αξιολόγησης, τριών εναλλακτικών λύσεων, επιλέχθηκε η βέλτιστη θέση για την χωροθέτηση της μονάδας, η οποία συγκεντρώνει και την υψηλότερη επίδοση. Η αξιοπιστία της μεθόδου καθώς και κατά συνέπεια η ορθότητα της λήψης απόφασης του προβλήματος επιβεβαιώνονται από τον έλεγχο συνέπειας της Αναλυτικής Ιεραρχικής Ταξινόμησης (AHP). Τέλος, προτείνεται η συγκεκριμένη μεθοδολογία ως ένα ευέλικτο και αποτελεσματικό εργαλείο στην χωροθέτηση μονάδων Υγροποιημένου Φυσικού Αερίου μικρής κλίμακας, αλλά και γενικότερα, σε διαδικασίες υποστήριξης λήψης απόφασης σε διάφορα προβλήματα μελέτης και κατασκευής τεχνικών έργων.

Διαθέσιμα αρχεία

Υπηρεσίες

Στατιστικά