Ιδρυματικό Αποθετήριο
Πολυτεχνείο Κρήτης
EN  |  EL

Αναζήτηση

Πλοήγηση

Ο Χώρος μου

Ανάπτυξη γραφικού περιβάλλοντος για την προσομοίωση συστημάτων ηλεκτρικής ενέργειας

Psarakis Ioannis

Πλήρης Εγγραφή


URI: http://purl.tuc.gr/dl/dias/F0FA36CE-D39C-44FA-A708-446D3835D941
Έτος 2021
Τύπος Διπλωματική Εργασία
Άδεια Χρήσης
Λεπτομέρειες
Βιβλιογραφική Αναφορά Ιωάννης Ψαράκης, "Ανάπτυξη γραφικού περιβάλλοντος για την προσομοίωση συστημάτων ηλεκτρικής ενέργειας", Διπλωματική Εργασία, Σχολή Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών, Πολυτεχνείο Κρήτης, Χανιά, Ελλάς, 2021 https://doi.org/10.26233/heallink.tuc.89931
Εμφανίζεται στις Συλλογές

Περίληψη

H αξία της ανάλυσης ροής ισχύος για ένα Σύστημα Ηλεκτρικής Ενέργειας (ΣΗΕ) είναι ιδιαίτερα σημαντική. Στο πεδίο της Ηλεκτρικής Ενέργειας, είναι πολύ ζωτικής σημασίας για τον σχεδιαστή, τον λειτουργό καθώς και τον καταναλωτή να γνωρίζει αρκετές πληροφορίες, συμπεριλαμβανομένων τάσεων και ροών ισχύος στο ηλεκτρικό δίκτυο. Στο πλαίσιο αυτής της διπλωματικής, αναπτύχθηκε μια εφαρμογή λογισμικού που παρέχει στους χρήστες τη δυνατότητα να προσομοιώσουν ένα σύστημα ηλεκτρικής ενέργειας σύμφωνα με τα πραγματικά πρότυπα και να πραγματοποιήσουν ανάλυση ροής φορτίου.Σε αυτήν την εργασία αρχικά γίνεται μια εισαγωγή στα ΣΗΕ. Αναλύεται σύντομα η δομή των ΣΗΕ και ζητήματα όπως η παραγωγή, μεταφορά και διανομή της ηλεκτρικής ενέργειας. Στη συνέχεια αναλύεται η ροή φορτίου. Πιο συγκεκριμένα γίνεται η παράσταση του κάθε στοιχείου ενός ΣΗΕ και στη συνέχεια εξηγούνται οι εξισώσεις ροών φορτίου. Τοποθετείται η θεμελίωση του προβλήματος ροών φορτίου και παρουσιάζονται διάφορες μέθοδοι για την επίλυσή του.Επίσης αναλύεται ο σχεδιασμός της εφαρμογής που αναπτύχθηκε. Δίνονται αναλυτικές οδηγίες της χρήσης του, της ορθής μοντελοποίησης ενός ΣΗΕ καθώς επίσης παρουσιάζεται το πως φαίνονται και επεξεργάζονται τα αποτελέσματα των προσομοιώσεων.Τέλος γίνεται η προσομοίωση του ΣΗΕ Κρήτης, ένα σύστημα 19 ζυγών, με την αναπτυχθείσα εφαρμογή και παρουσιάζονται όλα τα αποτελέσματα. Η υλοποίηση της παρούσας εργασίας έγινε σε γλώσσα προγραμματισμού Java και με την συνεργασία με το περιβάλλον της Matlab και Matpower.

Διαθέσιμα αρχεία

Υπηρεσίες

Στατιστικά