Ιδρυματικό Αποθετήριο
Πολυτεχνείο Κρήτης
EN  |  EL

Αναζήτηση

Πλοήγηση

Ο Χώρος μου

Απομάκρυνση αντικαταθλιπτικών ουσιών από υδατικές μήτρες με καινοτόμα προσροφητικά υλικά

Theodoridis Theodoros

Πλήρης Εγγραφή


URI: http://purl.tuc.gr/dl/dias/456B7F56-0852-4C3C-B39D-196A8F788A71
Έτος 2021
Τύπος Διπλωματική Εργασία
Άδεια Χρήσης
Λεπτομέρειες
Βιβλιογραφική Αναφορά Θεόδωρος Θεοδωρίδης, "Απομάκρυνση αντικαταθλιπτικών ουσιών από υδατικές μήτρες με καινοτόμα προσροφητικά υλικά", Διπλωματική Εργασία, Σχολή Χημικών Μηχανικών και Μηχανικών Περιβάλλοντος, Πολυτεχνείο Κρήτης, Χανιά, Ελλάς, 2021 https://doi.org/10.26233/heallink.tuc.89974
Εμφανίζεται στις Συλλογές

Περίληψη

Στις μέρες μας ο άνθρωπος καταναλώνει υψηλές ποσότητες αντικαταθλιπτικών φαρμάκων για να καταφέρει να ανταπεξέλθει με τις δυσκολίες και τα άγχη της μοντέρνας ζωής. Οι αντικαταθλιπτικές αυτές ουσίες καταλήγουν στο υδατικό περιβάλλον. Η ρύπανση που προκαλείται από αυτές τις ουσίες θεωρείται πλέον ως μείζον περιβαλλοντικό πρόβλημα, για το οποίο πρέπει να βρεθεί λύση. Μία πιθανή λύση είναι η απομάκρυνση των αντικαταθλιπτικών ουσιών από τα αστικά λύματα, πριν καταφέρουν να φτάσουν στα υδατικά οικοσυστήματα. Η απομάκρυνση αυτή μπορεί να επιτευχθεί με τη χρήση της προσρόφησης.Η παρούσα διπλωματική εργασία ασχολείται με την ανασκόπηση της βιβλιογραφίας των τελευταίων δέκα ετών σχετικά με την απομάκρυνση των αντικαταθλιπτικών φαρμάκων από υδατικές μήτρες, μέσω της προσρόφησης σε προσροφητικά υλικά. Οι εργασίες διαχωρίστηκαν με βάση τα προσροφητικά υλικά που χρησιμοποιήθηκαν. Οι δυο βασικές κατηγορίες προσροφητικών υλικών ήταν τα ανθρακούχα και τα μη ανθρακούχα προσροφητικά υλικά. Στα ανθρακούχα προσροφητικά υλικά ανήκουν τα εμπορικά διαθέσιμα δείγματα (G)AC, υλικά που προέρχονται από PMS, συνθετικά προσροφητικά υλικά προερχόμενα από διάφορα βιολογικής προέλευσης υλικά και άλλα. Ενώ στα μη ανθρακούχα ανήκουν, τα μαγνητικά υλικά, πηλοί και ζεόλιθοι, νανο-προσροφητικά υλικά και άλλα.Ο σκοπός της εργασίας είναι η παρουσίαση των πειραματικών μεθόδων, προσροφητικών υλικών και αποτελεσμάτων των εργασιών – δημοσιεύσεων που σχετίζονται με τη προσρόφηση αντικαταθλιπτικών ουσιών. Επίσης γίνεται αναφορά στην ύπαρξη των αντικαταθλιπτικών ουσιών στο περιβάλλον, καθώς επίσης και στους τρόπους με τους οποίους οι ουσίες αυτές επηρεάζουν τα υδατικά οικοσυστήματα.

Διαθέσιμα αρχεία

Υπηρεσίες

Στατιστικά