Ιδρυματικό Αποθετήριο
Πολυτεχνείο Κρήτης
EN  |  EL

Αναζήτηση

Πλοήγηση

Ο Χώρος μου

A novel pilot and full-scale constructed wetland study for glass industry wastewater treatment

Gholipour Amir, Zahabi Hamidreza, Stefanakis Alexandros

Πλήρης Εγγραφή


URI: http://purl.tuc.gr/dl/dias/E0EE0F9B-C776-4750-99AD-882F7D508375
Έτος 2020
Τύπος Δημοσίευση σε Περιοδικό με Κριτές
Άδεια Χρήσης
Λεπτομέρειες
Βιβλιογραφική Αναφορά A. Gholipour, H. Zahabi, and A. I. Stefanakis, “A novel pilot and full-scale constructed wetland study for glass industry wastewater treatment,” Chemosphere, vol. 247, May 2020. doi: 10.1016/j.chemosphere.2020.125966 https://doi.org/10.1016/j.chemosphere.2020.125966
Εμφανίζεται στις Συλλογές

Περίληψη

Industrial wastewaters represent a serious threat to the environment due to their variable and complex composition. Though mostly mechanical systems are used for treatment of such wastewater, there is growing need for sustainable and cost-effective solutions, especially in low-income regions. In this study, a horizontal sub-surface flow Constructed Wetland (HSFCW) system was used for the first time to treat wastewater from a glass manufacturing industry in Iran. In order to de-risk the treatment approach, a pilot system consisting of a settling tank and a HSFCW was first tested for 4 months. The results of the pilot study were then used to build the full-scale CW system treating 10 m³/day. In general, the tested design proved to be very effective reaching high removal rates of BOD5, COD, and TSS (90, 90, and 99, respectively), as also for TN and TP (>90%). The high efficiency of the tested system allowed for the recycle and reuse of the treated effluent in the glass manufacturing processes, reducing this way the fresh water consumption in the glass industry and the related operational costs.

Υπηρεσίες

Στατιστικά