Ιδρυματικό Αποθετήριο
Πολυτεχνείο Κρήτης
EN  |  EL

Αναζήτηση

Πλοήγηση

Ο Χώρος μου

Τεχνολογίες φασματικής απεικόνισης και μηχανικής μάθησης για την αυτοματοποίηση της διαγνωστικής μικροσκοπίας

Gialitakis Emmanouil

Πλήρης Εγγραφή


URI: http://purl.tuc.gr/dl/dias/870CD3C4-73D7-4B52-87DE-B9FFA3BBBBEE
Έτος 2021
Τύπος Διπλωματική Εργασία
Άδεια Χρήσης
Λεπτομέρειες
Βιβλιογραφική Αναφορά Εμμανουήλ Γιαλιτάκης, "Τεχνολογίες φασματικής απεικόνισης και μηχανικής μάθησης για την αυτοματοποίηση της διαγνωστικής μικροσκοπίας", Διπλωματική Εργασία, Σχολή Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών, Πολυτεχνείο Κρήτης, Χανιά, Ελλάς, 2021 https://doi.org/10.26233/heallink.tuc.90000
Εμφανίζεται στις Συλλογές

Περίληψη

Η μικροσκοπία εδώ και αρκετά χρόνια αποτελεί σημαντικό εργαλείο στην ανάλυση δειγμάτων ιστού και στον εντοπισμό καρκινικών κυττάρων. Η βιοψία είναι μια διαδικασία που μπορεί να χρειαστούν αρκετές μέρες για να ολοκληρωθεί και είναι κρίσιμης σημασίας καθώς ο γιατρός θα χρειαστεί να επιλέξει την κατάλληλη θεραπεία σύμφωνα με τα αποτελέσματα. Στόχος της συγκεκριμένης διπλωματικής είναι να επιταχύνει τη διαδικασία ανάλυσης μιας βιοψίας αξιοποιώντας αλγορίθμους image stitching. Κατασκευάζοντας ένα μωσαϊκό εικόνων του δείγματος υψηλής ανάλυσης, θα είναι ευκολότερο για διαφορετικούς γιατρούς να εξετάσουν το ίδιο δείγμα ενώ βρίσκονται σε διαφορετικές περιοχές είτε να γίνει επανεξέταση του ίδιο δείγματος σε περίπτωση που κριθεί απαραίτητο. Ο αλγόριθμος που επιλέχθηκε για αυτή την διαδικασία ονομάζεται SIFT, ο οποίος ξεχωρίζει ανάμεσα σε άλλους αλγόριθμους του ίδιου είδους λόγω της υψηλής του ακρίβειας. Την ίδια στιγμή, το βασικό μειονέκτημα που χρειάζεται να βελτιωθεί είναι ο χρόνος που χρειάζεται να ολοκληρωθεί ενα stitching, λόγω της υψηλής του πολυπλοκότητας. Χρησιμοποιώντας διάφορες τεχνικές που στοχεύουν στην μείωση του χρόνου ολοκλήρωσης μίας διαδικασίας stitching, όπως η μείωση του μεγέθους της εικόνας που θα αναλυθεί ή ο ορισμός περιοχής ενδιαφέροντος, είναι δυνατόν να μειωθεί ο χρόνος που απαιτείται. Εφαρμόζοντας αυτές τις τεχνικές είναι δυνατό να επιταχύνουμε το χρόνο που απαιτείται για να ολοκληρωθεί ένα οριζόντιο stitch, κατά σχεδόν τέσσερις φορές. Αυτά τα αποτελέσματα υποδεικνύουν ότι είναι εφικτή η χρήση του αλγόριθμου στο μικροσκόπιο, μειώνοντας το χρόνο που απαιτείται για την ανάλυση των δειγμάτων.

Διαθέσιμα αρχεία

Υπηρεσίες

Στατιστικά