Ιδρυματικό Αποθετήριο
Πολυτεχνείο Κρήτης
EN  |  EL

Αναζήτηση

Πλοήγηση

Ο Χώρος μου

Application of activated persulfate for the inactivation of fecal bacterial indicators in water

Venieri Danai, Karapa Alexandra, Panagiotopoulou Maria, Gounaki Iosifina

Πλήρης Εγγραφή


URI: http://purl.tuc.gr/dl/dias/CD127069-BCAC-463E-B1A3-43AC33BE40D4
Έτος 2020
Τύπος Δημοσίευση σε Περιοδικό με Κριτές
Άδεια Χρήσης
Λεπτομέρειες
Βιβλιογραφική Αναφορά D. Venieri, A. Karapa, M. Panagiotopoulou, and I. Gounaki, “Application of activated persulfate for the inactivation of fecal bacterial indicators in water,” J. Environ. Manage., vol. 261, May 2020. doi: 10.1016/j.jenvman.2020.110223 https://doi.org/10.1016/j.jenvman.2020.110223
Εμφανίζεται στις Συλλογές

Περίληψη

Activated persulfate, as a member of the broad group of Advanced Oxidation Processes (AOPs), has emerged as a promising method for the elimination of microorganisms in aqueous matrices. This study evaluates the disinfection efficiency of this technique with respect to the inactivation of Escherichia coli and Enterococcus faecalis in water samples, as representative Gram negative and Gram positive bacterial indicators, respectively. In this perspective, various activators were employed, namely, ferric ion, heating, ultrasound application and UVA irradiation, which exhibited different bactericidal effect, depending on the operating conditions and the structural properties of each species. The highest disinfection rates were achieved with 200 mg/L of persulfate and ferric ion or heating as activators. For instance, 6 Log reductions were recorded within only 10–15 min when 30 mg/L of iron were applied, whereas the same bacterial removal was noted upon heat-activation at 50 °C, but in longer periods (i.e. 45-60 min). Nevertheless, in all cases E. faecalis was more resistant than E. coli, which was readily inactivated in shorter treatment periods. The overall process activity was deteriorated above the limit of 200 mg/L of persulfate. Ultrasound application exhibited lower performance, as even more prolonged treatment was required (120–150 min) for the same bacterial decay with the persulfate concentration not affecting substantially the process. In an attempt to improve the ultrasound activity, it was combined together with iron but with no synergistic results, as no actual enhancement of the method was observed. Finally, UVA did not seem to serve as an activator under the applied conditions, taking into account that it resulted in negligible loss of bacterial viability. Based on the current results, activated persulfate may be used successfully for disinfection purposes; however, the appropriate establishment of process variables is mostly required, considering the various resistance levels of aquatic microorganisms under stressed conditions.

Υπηρεσίες

Στατιστικά