Ιδρυματικό Αποθετήριο
Πολυτεχνείο Κρήτης
EN  |  EL

Αναζήτηση

Πλοήγηση

Ο Χώρος μου

Ανάλυση της κινητικότητας εδαφικών πρανών εκσκαφής με την μέθοδο των πεπερασμένων στοιχείων

Vagionakis Nikolaos

Πλήρης Εγγραφή


URI: http://purl.tuc.gr/dl/dias/FE4ABB5E-35BC-4FAD-A7EC-15C96F222212
Έτος 2021
Τύπος Διπλωματική Εργασία
Άδεια Χρήσης
Λεπτομέρειες
Βιβλιογραφική Αναφορά Νικόλαος Βαγιωνάκης, "Ανάλυση της κινητικότητας εδαφικών πρανών εκσκαφής με την μέθοδο των πεπερασμένων στοιχείων", Διπλωματική Εργασία, Σχολή Μηχανικών Ορυκτών Πόρων, Πολυτεχνείο Κρήτης, Χανιά, Ελλάς, 2021 https://doi.org/10.26233/heallink.tuc.90140
Εμφανίζεται στις Συλλογές

Περίληψη

Ο σκοπός της εργασίας είναι η διερεύνηση και ανάλυση της κινητικής συμπεριφοράς των εδαφικών σχηματισμών στην περιοχή ορυχείου ανοικτής εκσκαφής, που αναπτύσσεται κοντά σε παρακείμενο οικισμό, αλλά και η εκτίμηση της ελάχιστης δυνατής απόστασης του μετώπου της εκσκαφής από τον οικισμό, με σκοπό την αποφυγή δυσάρεστων συνεπειών στις παρακείμενες κατασκευές του.Αρχικά, πραγματοποιήθηκε διερεύνηση της γεωλογίας-τεκτονικής και της σεισμικότητας της περιοχής. Στην συνέχεια, για την προσομοίωση της συμπεριφοράς της εκσκαφής, εφαρμόστηκε η μέθοδος των πεπερασμένων στοιχείων στο λογισμικό PLAXIS, της έκδοσης V.8. Επελέγη το καταστατικό μοντέλο προσομοίωσης της εδαφικής συμπεριφοράς “Hardening Soil Model” (HSM).Πραγματοποιήθηκε ο σχεδιασμός του μοντέλου και η προσομοίωση της εκσκαφής, με την επιλογή των απαραίτητων γεωτεχνικών παραμέτρων για κάθε γεωλογικό σχηματισμό. Πραγματοποιήθηκαν οι σχετικοί υπολογισμοί και εκτιμήθηκαν οι αναμενόμενες παραμορφώσεις-μετακινήσεις συναρτήσει της απόστασης από το μέτωπο της εκσκαφής. Με βάση τις επιτρεπόμενες τιμές μετακινήσεων για την αποφυγή προβλημάτων στις παρακείμενες κατασκευές, ορίστηκε η ελάχιστη απόσταση του μετώπου της εκσκαφής από τον οικισμό.

Διαθέσιμα αρχεία

Υπηρεσίες

Στατιστικά