Ιδρυματικό Αποθετήριο
Πολυτεχνείο Κρήτης
EN  |  EL

Αναζήτηση

Πλοήγηση

Ο Χώρος μου

Βέλτιστος προγραμματισμός λειτουργίας μεγάλων σταθμών φόρτισης ηλεκτρικών οχημάτων

Konstantinidis Georgios

Πλήρης Εγγραφή


URI: http://purl.tuc.gr/dl/dias/3C002D2C-85C9-4B82-A176-089C5DC26C20
Έτος 2021
Τύπος Μεταπτυχιακή Διατριβή
Άδεια Χρήσης
Λεπτομέρειες
Βιβλιογραφική Αναφορά Γεώργιος Κωνσταντινίδης, "Βέλτιστος προγραμματισμός λειτουργίας μεγάλων σταθμών φόρτισης ηλεκτρικών οχημάτων", Μεταπτυχιακή Διατριβή, Σχολή Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών, Πολυτεχνείο Κρήτης, Χανιά, Ελλάς, 2021 https://doi.org/10.26233/heallink.tuc.90233
Εμφανίζεται στις Συλλογές
Συσχετίσεις με Άλλα Τεκμήρια

Περίληψη

Η αύξηση του αριθμού των ηλεκτρικών οχημάτων (HO) θα επιφέρει μεγάλη αύξηση στη ζήτηση της ηλεκτρικής ενέργειας. Η έξυπνη φόρτιση των ΗΟ έχει πολλά οφέλη όπως την μείωση του κόστος φόρτισης, την αποφυγή μεγάλων επενδύσεων στο δίκτυο διανομής κ.ά. Ο συνδυασμός της έξυπνης φόρτισης των ΗΟ με υπηρεσίες όπως Vehicle-to-Grid (V2G) (μεταφορά ενέργειας από τα ΗΟ στο δίκτυο διανομής) μπορεί να αποδώσει παραπάνω οφέλη στον δίκτυο της ηλεκτρικής ενέργειας καθώς και στον ιδιοκτήτη του ΗΟ. Στην παρούσα εργασία, προτείνεται μια αποτελεσματική μέθοδος φόρτισης των ΗΟ σε ένα πάρκινγκ χρησιμοποιώντας V2G λειτουργία και λαμβάνοντας υπόψη τους περιορισμούς σε επίπεδο ΗΟ, του τοπικού μετασχηματιστή του πάρκινγκ και του δικτύου διανομής. Ο κύριος στόχος της προτεινόμενης μεθόδου φόρτισης είναι η μείωση του κόστους φόρτισης σε επίπεδο πάρκινγκ και ΗΟ. Χρησιμοποιήθηκε ο αλγόριθμος Βελτιστοποίησης Σμήνους Σωματιδίων (Particle Swarm Optimization, PSO) για τον προγραμματισμό της φόρτισης των ΗΟ. Δυο συμβατικοί μέθοδοι φόρτισης των ΗΟ χρησιμοποιήθηκαν για την σύγκριση των αποτελεσμάτων: 1) τα ΗΟ φορτίζουν με την μέγιστη ισχύ που τους επιτρέπει ο σταθμός φόρτισης και ο on board μετατροπέας ισχύος του κάθε ΗΟ και 2) τα ΗΟ φορτίζουν με την απαιτούμενη σταθερή ισχύ που χρειάζεται για να επιτύχουν το επιθυμητό επίπεδο φόρτισης. Επιπλέον, έγινε σύγκριση των αποτελεσμάτων της προτεινόμενης μεθόδου με ισοδύναμο σωρευτικό μοντέλο του πάρκινγκ όπου το σύνολο των ΗΟ ισοδυναμούσε με μια μπαταρία. Χρησιμοποιήθηκαν πραγματικά δεδομένα για τη τιμή της ηλεκτρικής ενέργειας, του φορτίου του δικτύου διανομής και της δραστηριότητας του πάρκινγκ (αφίξεις/αναχωρήσεις). Η αποτελεσματικότητα της προτεινόμενης μεθόδου αποδεικνύεται από τα αποτελέσματα που προέκυψαν από τα ενδεικτικά σενάρια λειτουργίας. Τέλος, αναφέρεται ότι για την εφαρμογή της μεθόδου φόρτισης δεν απαιτούνται εξελιγμένα συστήματα υπολογισμού, μέτρησης και επικοινωνίας.

Διαθέσιμα αρχεία

Υπηρεσίες

Στατιστικά