Ιδρυματικό Αποθετήριο
Πολυτεχνείο Κρήτης
EN  |  EL

Αναζήτηση

Πλοήγηση

Ο Χώρος μου

Αξιολόγηση της βιώσιμης κινητικότητας σε τουριστικό προορισμό. Εφαρμογή στο αστικό νησιωτικό κέντρο του Πλατανιά

Gereoudakis Polyvios

Πλήρης Εγγραφή


URI: http://purl.tuc.gr/dl/dias/562920A5-B7D9-4B6C-9425-A3519B65D16B
Έτος 2021
Τύπος Διπλωματική Εργασία
Άδεια Χρήσης
Λεπτομέρειες
Βιβλιογραφική Αναφορά Πολύβιος Γερεουδάκης, "Αξιολόγηση της βιώσιμης κινητικότητας σε τουριστικό προορισμό. Εφαρμογή στο αστικό νησιωτικό κέντρο του Πλατανιά", Διπλωματική Εργασία, Σχολή Χημικών Μηχανικών και Μηχανικών Περιβάλλοντος, Πολυτεχνείο Κρήτης, Χανιά, Ελλάς, 2021 https://doi.org/10.26233/heallink.tuc.90263
Εμφανίζεται στις Συλλογές

Περίληψη

Στη συγκεκριμένη ερευνητική εργασία, εξετάζεται και αξιολογείται η βιώσιμη κινητικότητα, σε ένα αστικό- νησιωτικό κέντρο , σε Μεσογειακή νήσο. Το υπό μελέτη αστικό κέντρο, είναι ο τουριστικός προορισμός του Πλατανιά, στην Περιφερειακή ενότητα Χανίων, της Κρήτης. Σκοπός αυτής της έρευνας, είναι να αξιολογήσει αυτόν τον προορισμό, προκειμένου να καταγραφεί η υφιστάμενη κατάσταση και να εντοπιστούν τυχόν προβλήματα, περιβαλλοντικής φύσεως, τα οποία επιβαρύνουν πρωτίστως τους εποχιακούς παραθεριστές και κατά δεύτερον το μόνιμο πληθυσμό. Στα πλαίσια της εργασίας, δημιουργήθηκε ένα πρωτόκολλο καταγραφής δεδομένων, το οποίο συνδύασε την καταγραφή σωματιδιακής ύλης (PM1, PM2.5, PM10), ατμοσφαιρικών ρύπων (NO, CO, NO2, CO2, PID), ηχορύπανσης (επίπεδα dBA), κυκλοφοριακού φόρτου (Ταχύτητα, Μήκος, Κατεύθυνση) αλλά και περιβαλλοντικών παραμέτρων (Θερμοκρασία, Υγρασία, Ταχύτητα Ανέμου). Για την καταγραφή των δεδομένων χρησιμοποιήθηκαν εξειδικευμένα μηχανήματα, τα οποία εκτέλεσαν μια τρίλεπτη (3 min) καταγραφή σε τρεις διαφορετικούς σταθμούς, έναν στην είσοδο του Πλατανιά (ΕΛΤΑ), έναν στην έξοδο (Δημαρχείο) και έναν στο μεσοδιάστημα το οποίο σύνδεε τον Πλατανιά με τον περιφερειακό ΒΟΑΚ (Γέφυρα). Ο δυναμικός χαρακτήρας του πρωτοκόλλου εξασφαλίστηκε με την επανάληψη των μετρήσεων, μέσα σε δυο (2) εποχές (Χειμώνας, Άνοιξη) και σε τρεις (3) φορές την εβδομάδα, για δυο (2) εβδομάδες κάθε εποχής (Τετάρτη, Παρασκευή, Κυριακή). Κατά την ανάλυση των δεδομένων, προέκυψε μια ανησυχία αναφορικά με τα επίπεδα σωματιδιακών ρύπων τα οποία παρουσίασαν μέγιστο (PM10)max=0.030 mg/m3 και (PM2.5)max=0.019 mg/m3 το χειμώνα, και (PM10)max= 0.042 mg/m3 και (PM2.5)max=0.011 mg/m3 την άνοιξη. Ταυτόχρονα, ανησυχητικά παραμένουν τα επίπεδα θορύβου, με το L50= 60.3 dBA και L90= 72.7 dBA το χειμώνα , και L50= 58.4 dBA και L90= 70.6 dBA την άνοιξη. Αντίστοιχα εκτός ορίων, βρίσκονται και οι τιμές των Leq, οι οποίες υπολογίστηκαν για όλες τις ημέρες των δυο εποχών. Οι τιμές του θορύβου, βάση της ελληνικής νομοθεσίας, είναι εκτός ορίων και επιτάσσουν στρατηγικές ρύθμισης, καθώς επηρεάζουν την ποιότητα ζωής των κατοίκων αλλά και την ποιότητα διαμονής των παραθεριστών. Αντίστοιχα, οι τιμές των συγκεντρώσεων PM2.5 και PM10, δεν είναι εκτός ορίων, αλλά είναι οριακά αποδεκτές βάση των ορίων που θέτει ο Διεθνής Οργανισμός Υγείας (WHO), και χρήζουν άμεσης προσοχής με προτεραιότητα, καθώς πρόκειται για ρύπους που επηρεάζουν αρνητικά την υγεία του ανθρώπου. Τέλος, αναφορικά με τις κοινές περιβαλλοντικές συνθήκες , δεν παρουσιάστηκε κάποια ιδιαίτερη διακύμανση, η οποία αποκλίνει από το τυπικό μοντέλο μιας νησιωτικής μεσογειακής πόλης.

Διαθέσιμα αρχεία

Υπηρεσίες

Στατιστικά