Ιδρυματικό Αποθετήριο
Πολυτεχνείο Κρήτης
EN  |  EL

Αναζήτηση

Πλοήγηση

Ο Χώρος μου

Βιομίμηση στην αρχιτεκτονική: Μεταγράφοντας τη γνώση της φύσης

Tzamousis Georgios, Nikolis Sotirios

Πλήρης Εγγραφή


URI: http://purl.tuc.gr/dl/dias/432DF9CF-B28D-463B-86B2-E95E6C9D2E37
Έτος 2021
Τύπος Ερευνητική Εργασία
Άδεια Χρήσης
Λεπτομέρειες
Βιβλιογραφική Αναφορά Γεώργιος Τζαμούσης, Σωτήριος Νικόλης, "Βιομίμηση στην αρχιτεκτονική: Μεταγράφοντας τη γνώση της φύσης", Ερευνητική Εργασία, Σχολή Αρχιτεκτόνων Μηχανικών, Πολυτεχνείο Κρήτης, Χανιά, Ελλάς, 2021 https://doi.org/10.26233/heallink.tuc.90290
Εμφανίζεται στις Συλλογές

Περίληψη

Η σύγχρονη κοινωνία έρχεται συνεχώς αντιμέτωπη με ολοένα και περισσότερες προκλήσεις, οι οποίες οφείλονται σε μη βιώσιμες πρακτικές του παρελθόντος. Η κλιματική αλλαγή, η εξάντληση των φυσικών πόρων και η χρήση μη ανανεώσιμων πηγών ενέργειας έχουν ήδη αφήσει το αρνητικό τους αντίκτυπο στην ανθρωπότητα και υπογραμμίζουν την ανάγκη για την υιοθέτηση πιο βιώσιμων λύσεων. Σε αντίθεση με τους ανθρώπους, η φύση, μετά από δισεκατομμύρια χρόνια εξέλιξης, έχει αναπτύξει αποτελεσματικούς μηχανισμούς για να λειτουργεί βιώσιμα. Η μίμηση των βιολογικών οργανισμών έχει τη δυνατότητα να προσφέρει πολύτιμη βοήθεια για την επίλυση των ανθρώπινων προκλήσεων. Στόχος της εργασίας είναι η διερεύνηση της σημασίας της βιομίμησης και του ρόλου που καλείται να διαδραματίσει στην εξέλιξη της αρχιτεκτονικής. Αρχικά, αναφέρονται οι ορισμοί της βιομίμησης και παραπλήσιων όρων, παρατίθεται η ιστορική αναδρομή της έμπνευσης των αρχιτεκτόνων από τη φύση, ενώ στη συνέχεια τονίζεται η αναγκαιότητα εφαρμογής της βιομίμησης στην αρχιτεκτονική, για τη διαχείριση των τωρινών της προβλημάτων. Έπειτα, αναπτύσσονται οι σύγχρονες θεωρητικές προσεγγίσεις της βιομίμησης, οι πρακτικές εφαρμογές της σε διάφορα επίπεδα της αρχιτεκτονικής, καθώς και παραδείγματα ολοκληρωμένων αρχιτεκτονικών έργων.

Διαθέσιμα αρχεία

Υπηρεσίες

Στατιστικά