Ιδρυματικό Αποθετήριο
Πολυτεχνείο Κρήτης
EN  |  EL

Αναζήτηση

Πλοήγηση

Ο Χώρος μου

Μία καινοτόμος μετα-ευρετική μέθοδος αναζήτησης για καθολική βελτιστοποίηση συνεχών συναρτήσεων

Lymperakis Vasileios

Πλήρης Εγγραφή


URI: http://purl.tuc.gr/dl/dias/A932B182-EB16-4807-9D8B-776F0426824C
Έτος 2021
Τύπος Διπλωματική Εργασία
Άδεια Χρήσης
Λεπτομέρειες
Βιβλιογραφική Αναφορά Βασίλειος Λυμπεράκης, "Μία καινοτόμος μετα-ευρετική μέθοδος αναζήτησης για καθολική βελτιστοποίηση συνεχών συναρτήσεων", Διπλωματική Εργασία, Σχολή Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών, Πολυτεχνείο Κρήτης, Χανιά, Ελλάς, 2021 https://doi.org/10.26233/heallink.tuc.90358
Εμφανίζεται στις Συλλογές

Περίληψη

Ένας εκ των παραδοσιακών πυλώνων της Τεχνητής Νοημοσύνης είναι αυτός που ασχολείται με τεχνικές αναζήτησης και βελτιστοποίησης, που επιχειρούν την εύρεση της βέλτιστης λύσης εντός ενός μεγάλου φάσματος επιλογών. Η καθολική συνεχής βελτιστοποίηση ασχολείται με την επίλυση προβλημάτων βελτιστοποίησης πολύπλοκων συνεχών συναρτήσεων. Οι μετα-ευρετικοί αλγόριθμοι χρησιμοποιούνται ευρέως για την επίλυση τέτοιων προβλημάτων. Οι περισσότεροι όμως μετα-ευρετικοί αλγόριθμοι, έχουν σχεδιαστεί για την επίλυση διακριτών προβλημάτων και αργότερα αναπροσαρμόστηκαν για τη χρήση τους σε συνεχή προβλήματα. Αυτό αυξάνει το χρονικό κόστος εξεύρεσης λύσης. Επίσης, η πιθανότητα να καταλήξουν σε τοπικά βέλτιστα αυξάνεται με την πολυπλοκότητα του χώρου. Ακόμη, τείνουν να αποδέχονται χειρότερες λύσεις, για να επιτύχουν πιο ευρεία εξερεύνηση του χώρου. Αυτό έχει σαν αποτέλεσμα να αποτελούν συνήθως μεθόδους αναζήτησης, οι οποίες δεν βελτιώνονται συνεχώς με την πάροδο του χρόνου. Ως εκ τούτου, μια πιθανή πρόωρη διακοπή της ροής του αλγορίθμου, μπορεί να καταστήσει μεγάλο μέρος της πρότερης υπολογιστικής διαδικασίας κενό νοήματος, αφού οι τελευταίες λύσεις μπορεί να είναι χειρότερες από την καλύτερη που έχει βρεθεί ως εκείνη τη στιγμή. Στην παρούσα διπλωματική εργασία προτείνεται ένας νέος μετα-ευρετικός αλγόριθμος μονής-λύσης που είναι σχεδιασμένος για να λύνει συνεχή προβλήματα και που μπορεί να διακοπεί ανά πάσα στιγμή με την εγγύηση ότι η τελευταία λύση θα είναι πάντα καλύτερη από τις προηγούμενες. Ο αλγόριθμός μας, επονομαζόμενος "ελαττωματικό φλιπεράκι", είναι εμπνευσμένος από το διαδεδομένο παιχνίδι φλίπερ, όπου εφαρμόζεται ένας τρόπος εύρεσης με τη δημιουργία τροχιάς και κάθε καινούρια λύση βελτιώνει την ήδη υπάρχουσα. Αξιολογήσαμε τον αλγόριθμό μας σε πλείστες κλασσικές συναρτήσεις συνεχούς βελτιστοποίησης, και συγκρίναμε τις επιδόσεις του με αυτές κάποιων από τους πιο διαδεδομένους μετα-ευρετικούς αλγορίθμους αναζήτησης: την προσομοιωμένη ανόπτηση, την αποδοχή ορίου, και την βελτιστοποίηση σμήνους σωματιδίων. Η συστηματική διαδικασία αξιολόγησης που εφαρμόσαμε, αποδεικνύει την αποτελεσματικότητα του αλγορίθμου μας σε καθολικά συνεχή προβλήματα, και ιδιαίτερα την σημαντική υπεροχή του έναντι των ανταγωνιστών του ειδικά σε πολύπλοκους χώρους αναζήτησης.

Διαθέσιμα αρχεία

Υπηρεσίες

Στατιστικά