Ιδρυματικό Αποθετήριο
Πολυτεχνείο Κρήτης
EN  |  EL

Αναζήτηση

Πλοήγηση

Ο Χώρος μου

Νιτροποίηση σε εδάφη θερμοκηπίων

Spyropoulos Ioannis

Πλήρης Εγγραφή


URI: http://purl.tuc.gr/dl/dias/F350E47F-862F-49BF-9CB7-613CFC0056AC
Έτος 2021
Τύπος Διπλωματική Εργασία
Άδεια Χρήσης
Λεπτομέρειες
Βιβλιογραφική Αναφορά Ιωάννης Σπυρόπουλος, "Νιτροποίηση σε εδάφη θερμοκηπίων", Διπλωματική Εργασία, Σχολή Χημικών Μηχανικών και Μηχανικών Περιβάλλοντος, Πολυτεχνείο Κρήτης, Χανιά, Ελλάς, 2021 https://doi.org/10.26233/heallink.tuc.90363
Εμφανίζεται στις Συλλογές

Περίληψη

Η παρούσα διπλωματική εργασία έχει ως θέμα την “Νιτροποίηση σε εδάφη θερμοκηπίων” και αποσκοπεί στην αναλυτική παρουσίαση των αντιδράσεων που σχετίζονται με τον βιογεωχημικό κύκλο του αζώτου, εστιάζοντας στην συνεισφορά που έχουν τα Αρχαία σε εδάφη θερμοκηπίου . Αρχικά, γίνεται μια βιβλιογραφική ανασκόπηση σε ότι αφορά τον μετασχηματισμό του αζώτου με έμφαση στην νιτροποίηση την συνεισφορά των Αρχαίων καθώς και των βακτηρίων που συμμετέχουν στην νιτροποίηση και τις αγρονομικές τεχνικές που παρεμποδίζουν την δράση των νιτροποιητικών βακτηρίων. Κατόπιν, ακολουθεί το πειραματικό μέρος της εργασίας με μετρήσεις νιτρικών και αμμωνιακών σε εδάφη θερμοκηπίου τα οποία διαχωρίζονται ανάλογα με την μεταχείριση τους η μη με παρεμποδιστή καθώς και την επώαση τους σε διαφορετικές θερμοκρασίες και τα αποτελέσματα μέσω της ανάλυσης των διαγραμμάτων μέσων όρων των συγκεντρώσεων.

Διαθέσιμα αρχεία

Υπηρεσίες

Στατιστικά