Ιδρυματικό Αποθετήριο
Πολυτεχνείο Κρήτης
EN  |  EL

Αναζήτηση

Πλοήγηση

Ο Χώρος μου

Χωρικός Σχεδιασμός και διάβρωση σε παράκτιες ζώνες της Κρήτης | Η περίπτωση της Ιεράπετρας

Chatziioannou Evgenia

Πλήρης Εγγραφή


URI: http://purl.tuc.gr/dl/dias/73ABD29E-FFC4-48A4-A0C4-D3EF7CF5FEDC
Έτος 2020
Τύπος Ερευνητική Εργασία
Άδεια Χρήσης
Λεπτομέρειες
Βιβλιογραφική Αναφορά Ευγενία Χατζηιωάννου, "Χωρικός Σχεδιασμός και διάβρωση σε παράκτιες ζώνες της Κρήτης | Η περίπτωση της Ιεράπετρας", Ερευνητική Εργασία, Σχολή Αρχιτεκτόνων Μηχανικών, Πολυτεχνείο Κρήτης, Χανιά, Ελλάς, 2020 https://doi.org/10.26233/heallink.tuc.90365
Εμφανίζεται στις Συλλογές

Περίληψη

Ο παράκτιος χώρος της Ιεράπετρας βρίσκεται ευάλωτος απέναντι στο φαινόμενο της διάβρωσης των ακτών, που κατά τις τελευταίες δεκαετίες έχει προκαλέσει σημαντική αλλοίωση της ακτογραμμής της περιοχής. Στην παρούσα εργασία εξετάζεται η μεταβολή της ακτογραμμής της Ιεράπετρας, η οποία ως απόρροια ανθρωπογενούς διάβρωσης βρίσκεται άρρηκτα συνδεδεμένη με τις συνέπειες του παράκτιου χωρικού σχεδιασμού. Η μελέτη της πόλης από ιστορική και πολεοδομική σκοπιά δημιουργεί τη βάση πάνω στην οποία βασίζεται στη συνέχεια η ανάλυση των αεροφωτογραφιών της πόλης και του παράκτιου χώρου της ώστε να διερευνηθούν οι μεταβολές που έχουν συντελεστεί. Η εργασία στοχεύει να συνδέσει τις αλλαγές στον παράκτιο χώρο της περιοχής μελέτης με την οικονομική ανάπτυξη και το χωρικό σχεδιασμό, προκειμένου να αξιολογήσει τον τρόπο που οι ανθρωπογενείς δραστηριότητες διαμορφώνουν τις παράκτιες ζώνες αλλά και την αποτελεσματικότητα του χωρικού σχεδιασμού για την προστασία τους.

Διαθέσιμα αρχεία

Υπηρεσίες

Στατιστικά