Ιδρυματικό Αποθετήριο
Πολυτεχνείο Κρήτης
EN  |  EL

Αναζήτηση

Πλοήγηση

Ο Χώρος μου

Επανασύνδεση του ανθρώπου με το φυσικό περιβάλλον μέσω του φιλοαθλητικού βίου στα πλαίσια του αστικού περιβάλλοντος

Raptis Nikolaos, Ntzeremes Epameinondas

Πλήρης Εγγραφή


URI: http://purl.tuc.gr/dl/dias/D11B7B23-4582-4D12-8BEB-FB5FE81CD058
Έτος 2021
Τύπος Ερευνητική Εργασία
Άδεια Χρήσης
Λεπτομέρειες
Βιβλιογραφική Αναφορά Νικόλαος Ράπτης, Επαμεινώνδας Ντζερεμές, "Επανασύνδεση του ανθρώπου με το φυσικό περιβάλλον μέσω του φιλοαθλητικού βίου στα πλαίσια του αστικού περιβάλλοντος", Ερευνητική Εργασία, Σχολή Αρχιτεκτόνων Μηχανικών, Πολυτεχνείο Κρήτης, Χανιά, Ελλάς, 2021 https://doi.org/10.26233/heallink.tuc.90371
Εμφανίζεται στις Συλλογές

Περίληψη

Στις μέρες μας οι ραγδαίες τεχνολογικές εξελίξεις και η αμέλεια του σωστού αστικού σχεδιασμού κάνουν τον άνθρωπο να απομακρύνεται από το φυσικό περιβάλλον και κατ’ επέκταση τη σωματική άσκηση. Έτσι θεωρείται απαραίτητη η βελτίωση του αστικού σχεδιασμού για την ενσωμάτωση της φυσικής άσκησης στην καθημερινότητα των ανθρώπων. Ένας από τους τρόπους ενσωμάτωσης φυσικών στοιχείων και πρασίνου στην πόλη αποτελεί ο οικολογικός σχεδιασμός, ο οποίος βοηθά στην συμβίωση μεταξύ αστικού και φυσικού περιβάλλοντος. Ιδιαίτερη προσοχή πρέπει επίσης να δοθεί στην εθνική βλάστηση καθώς κάνει τους χώρους υπαίθριας άσκησης πιο προσιτούς και ευχάριστους στους χρήστες.Σημαντική είναι επίσης η αλληλεπίδραση του αθλητισμού και της φύσης σε καθημερινή βάση με τον συνύπαρξη της αντίστοιχης περιβαλλοντικής παιδείας που πρέπει να παρέχεται. Επίσης εξηγείται γιατί πρέπει να συνδυάζεται ο αθλητισμός και η αναψυχή στα πλαίσια του αστικού περιβάλλοντος.Τέλος αναπτύσσονται αρχές όπως η σημασία της καλής θέσης της αθλητικής δραστηριότητας στην πόλη και η εξασφάλιση γειτονικής σχέσης με δημόσιο χώρο, έτσι ώστε να δημιουργηθεί ένα πρόγραμμα που θα περιλαμβάνει αθλητικές αλυσίδες, έξυπνους συνδυασμούς και μεικτά προγράμματα χρήσεων με στόχο την ανάπτυξη έξυπνων στρατηγικών επανάχρησης του δημόσιου χώρου και χρήσεων φιλοαθλητικού βίου που θα απευθύνονται σε όλες τις ηλικιακές ομάδες.

Διαθέσιμα αρχεία

Υπηρεσίες

Στατιστικά