Ιδρυματικό Αποθετήριο
Πολυτεχνείο Κρήτης
EN  |  EL

Αναζήτηση

Πλοήγηση

Ο Χώρος μου

Έξυπνη στρατηγική φόρτισης ηλεκτροκίνητων οχημάτων για την βελτιστοποίηση κόστους ενέργειας σε μικροδίκτυο

Maragkou Antonia

Πλήρης Εγγραφή


URI: http://purl.tuc.gr/dl/dias/3BA939B9-4C84-467C-868B-5900868B037E
Έτος 2021
Τύπος Διπλωματική Εργασία
Άδεια Χρήσης
Λεπτομέρειες
Βιβλιογραφική Αναφορά Αντωνία Μαραγκού, "Έξυπνη στρατηγική φόρτισης ηλεκτροκίνητων οχημάτων για την βελτιστοποίηση κόστους ενέργειας σε μικροδίκτυο", Διπλωματική Εργασία, Σχολή Χημικών Μηχανικών και Μηχανικών Περιβάλλοντος, Πολυτεχνείο Κρήτης, Χανιά, Ελλάς, 2021 https://doi.org/10.26233/heallink.tuc.90411
Εμφανίζεται στις Συλλογές

Περίληψη

Στην παρούσα διπλωματική εργασία συγκρίνονται δύο διαφορετικές στρατηγικές φόρτισης ηλεκτρικών οχημάτων με στόχο την μείωση του κόστους ενέργειας σε μικροδίκτυο διασυνδεδεμένο με το κεντρικό ηλεκτρικό δίκτυο. Η πρώτη στρατηγική είναι η απλή, άμεση φόρτιση που λαμβάνει χώρα χωρίς κάποιον έλεγχο ενώ η δεύτερη είναι η έξυπνη στρατηγική στην οποία τα οχήματα συνδέονται με το δίκτυο με στόχο την φόρτισή τους όταν το κόστος κατανάλωσης ενέργειας είναι μικρότερο. Η μελέτη περίπτωσης βασίζεται σε δεδομένα από την εγκατάσταση Leaf Community του ομίλου Loccioni στην Ιταλία για το έτος 2020 και αφορά στην φόρτιση 100 οχημάτων με τιμολόγηση Time Of Use. Η μοντελοποίηση και προσομοίωση γίνεται με χρήση του λογισμικού Homer Grid έκδοσης 1.8.7.

Διαθέσιμα αρχεία

Υπηρεσίες

Στατιστικά