Ιδρυματικό Αποθετήριο
Πολυτεχνείο Κρήτης
EN  |  EL

Αναζήτηση

Πλοήγηση

Ο Χώρος μου

Προσρόφηση χαλκού σε εξανθρακώματα από φίλτρα τσιγάρων

Papazoglou Panagiota

Πλήρης Εγγραφή


URI: http://purl.tuc.gr/dl/dias/8CD524F8-CD26-429D-86D8-2E1E5D7AC767
Έτος 2021
Τύπος Διπλωματική Εργασία
Άδεια Χρήσης
Λεπτομέρειες
Βιβλιογραφική Αναφορά Παναγιώτα Παπάζογλου, "Προσρόφηση χαλκού σε εξανθρακώματα από φίλτρα τσιγάρων", Διπλωματική Εργασία, Σχολή Χημικών Μηχανικών και Μηχανικών Περιβάλλοντος, Πολυτεχνείο Κρήτης, Χανιά, Ελλάς, 2021 https://doi.org/10.26233/heallink.tuc.90440
Εμφανίζεται στις Συλλογές

Περίληψη

Δισεκατομμύρια τοξικά και μη βιοδιασπώμενα απορρίμματα χρησιμοποιημένων τσιγάρων απορρίπτονται καθημερινά στο φυσικό περιβάλλον παγκοσμίως. Αν δεν αντιμετωπιστούν κατάλληλα, τα υπολείμματα τσιγάρων μπορούν να αποτελέσουν σημαντική περιβαλλοντική απειλή λόγω της έκπλυσης τοξικών συστατικών που περιέχονται στα φίλτρα και τον καπνό. Οι ζωντανοί οργανισμοί μπορεί να υποστούν σοβαρές βλάβες από την κατανάλωση τμημάτων των τσιγάρων, ακόμη και να οδηγηθούν στο θάνατο. Επιπλέον, από την κατανάλωση αυτών των οργανισμών από τους θηρευτές τους, τα μη βιοδιασπώμενα σωματίδια βιοσυσσωρεύονται στα υψηλότερα επίπεδα της τροφικής αλυσίδας. Η μετατροπή των αποβλήτων τσιγάρων σε ένα προϊόν αυξημένης αξίας, όπως η παραγωγή πορώδους άνθρακα, κερδίζει όλο και περισσότερο έδαφος. Η διαδικασία της πυρόλυσης συνήθως συνιστάται για τη μετατροπή επικίνδυνων υλικών, όπως τα αποτσίγαρα, σε πλούσια σε άνθρακα στερεά με ωφέλιμες ιδιότητες. Επί του παρόντος η προσρόφηση σε ενεργό άνθρακα είναι η πιο διαδεδομένη πρακτική απομάκρυνσης οργανικών και ανόργανων ουσιών από το νερό. Σκοπός αυτής της μελέτης ήταν η σύνθεση εξανθρακώματος από τα φίλτρα των αποτσίγαρων μέσω διαδικασίας πυρόλυσης, σε σχετικά χαμηλή θερμοκρασία (300°C), για χρόνο παραμονής 1 h. Στη συνέχεια το εξανθράκωμα υπέστη θερμοχημική ενεργοποίηση στους 800°C για 2 h, με υδροξείδιο του καλίου (ΚΟΗ). Η απόδοση της πυρόλυσης ήταν περίπου 25%, ενώ η απόδοση της ενεργοποίησης υπολογίστηκε περίπου 70%. Έπειτα προσδιορίστηκαν οι φυσικές ιδιότητες της επιφάνειας (ειδική επιφάνεια ΒΕΤ και πορώδες) του μη ενεργοποιημένου και του ενεργοποιημένου εξανθρακώματος. Οι μορφολογίες και των δύο εξανθρακωμάτων αναλύθηκαν με SEM ανάλυση ενώ η χημική τους σύνθεση προσδιορίστηκε με ανάλυση EDS. Με XPS ανάλυση προσδιορίστηκαν οι δεσμοί μεταξύ των στοιχείων του εξανθρακώματος και του προσροφημένου χαλκού. Μελετήθηκε η επίδραση της τιμής του pH του διαλύματος χαλκού, της δοσολογίας του προσροφητικού υλικού, της θερμοκρασίας και του χρόνου επαφής στην απομάκρυνση του χαλκού από το υδατικό διάλυμα κι έγινε η μοντελοποίηση της προσρόφησης. Διαπιστώθηκε ότι η μέγιστη προσροφητική ικανότητα του στερεού ήταν 5.7 mg/g σε θερμοκρασία 45oC και η μέγιστη απομάκρυνση που επετεύχθη ήταν 70% με δόση προσροφητή 1g/L Τα αποτελέσματα προσρόφησης που ελήφθησαν από το παρασκευασμένο εξανθράκωμα μετά από χημική ενεργοποίηση υποδεικνύουν τη χρησιμότητα του ανακυκλωμένου υλικού.

Διαθέσιμα αρχεία

Υπηρεσίες

Στατιστικά