Ιδρυματικό Αποθετήριο
Πολυτεχνείο Κρήτης
EN  |  EL

Αναζήτηση

Πλοήγηση

Ο Χώρος μου

Τεχνικές χημικού αποτυπώματος στην ταυτοποίηση πετρελαϊκών ρύπων στο περιβάλλον

Zoumadaki Maria-Eleni

Πλήρης Εγγραφή


URI: http://purl.tuc.gr/dl/dias/3ABBD914-0AA9-4788-B915-511FDAF6D51A
Έτος 2021
Τύπος Διπλωματική Εργασία
Άδεια Χρήσης
Λεπτομέρειες
Βιβλιογραφική Αναφορά Μαρία-Ελένη Ζουμαδάκη, "Τεχνικές χημικού αποτυπώματος στην ταυτοποίηση πετρελαϊκών ρύπων στο περιβάλλον", Διπλωματική Εργασία, Σχολή Μηχανικών Ορυκτών Πόρων, Πολυτεχνείο Κρήτης, Χανιά, Ελλάς, 2021 https://doi.org/10.26233/heallink.tuc.90445
Εμφανίζεται στις Συλλογές

Περίληψη

Οι διαρροές από εγκαταστάσεις παραγωγής πετρελαίου, η διαδικασία μεταφοράς του και οι πολυάριθμες ανθρώπινες δραστηριότητες που έχουν ως κοινή πηγή ενέργειας το πετρέλαιο είναι οι βασικές αιτίες ρύπανσης του περιβάλλοντος με πετρελαιοειδή.Οι παραπάνω δραστηριότητες προκαλούν σοβαρές συνέπειες σε θαλάσσια και χερσαία οικοσυστήματα, άμεσα ή σε βάθος χρόνου. H τεχνική εύρεσης του χημικού αποτυπώματος αναπτύχθηκε με σκοπό τον προσδιορισμό της ταυτοποίησης της πηγής των πετρελαϊκών ρυπαντών, την ηλικία της ρύπανσης, τη διαδρομή της εξάπλωσης καθώς και τις αλλοιώσεις που λαμβάνουν χώρα.Στην εργασία αυτή, παρουσιάζονται οι διεργασίες στις οποίες υπόκειται το πετρέλαιο μετά τη διαρροή όπως η εξάτμιση, η βιοαποικοδόμηση και η διάλυση, οι παράγοντες που επηρεάζουν τις διεργασίες και πως συμπεριφέρονται σε αυτές τα διάφορα προϊόντα πετρελαίου. Επίσης, παρουσιάζονται κύριες μέθοδοι εύρεσης του χημικού αποτυπώματος όπως είναι η αέρια χρωματογραφία και η υπεριώδης ή η υπέρυθρη φασματοσκοπία.Επιπρόσθετα, το πειραματικό μέρος της εργασίας περιλαμβάνει την ανάλυση τριών ομάδων δειγμάτων (δύο ομάδες υγρών δειγμάτων και μια ομάδα στερεών) με αέρια χρωματογραφία και αέρια χρωματογραφία - φασματoμετρία μάζας. Σκοπός της ανάλυσης αυτής είναι η ταυτοποίηση των συστατικών των δειγμάτων, η εύρεση της ηλικίας διαρροής των δειγμάτων βάσει των λόγων των κανονικών αλκανίων δεκαεπτανίου, δεκαοκτανίου προς ισοπρενοειδών, πριστανίου και φυτανίου αντίστοιχα, καθώς και η εύρεση του βαθμού εξάτμισης και διάλυσής τους.

Διαθέσιμα αρχεία

Υπηρεσίες

Στατιστικά