Ιδρυματικό Αποθετήριο
Πολυτεχνείο Κρήτης
EN  |  EL

Αναζήτηση

Πλοήγηση

Ο Χώρος μου

Μελέτη της μικροκυματικής προεπεξεργασίας λατεριτών στην απόδοση της λειοτρίβησης

Vathi Dimitra

Πλήρης Εγγραφή


URI: http://purl.tuc.gr/dl/dias/150023D3-052A-46BF-A970-01833927FEF9
Έτος 2021
Τύπος Διπλωματική Εργασία
Άδεια Χρήσης
Λεπτομέρειες
Βιβλιογραφική Αναφορά Δήμητρα Βάθη, "Μελέτη της μικροκυματικής προεπεξεργασίας λατεριτών στην απόδοση της λειοτρίβησης", Διπλωματική Εργασία, Σχολή Μηχανικών Ορυκτών Πόρων, Πολυτεχνείο Κρήτης, Χανιά, Ελλάς, 2021 https://doi.org/10.26233/heallink.tuc.90475
Εμφανίζεται στις Συλλογές

Περίληψη

Η παρούσα διπλωματική εργασία ασχολείται με την διερεύνηση της επίδρασης της μικροκυματικής ακτινοβολίας στη λειοτρίβηση λατερίτη Καστοριάς. Η μικροκυματική θέρμανση μπορεί να αποτελέσει μια αποτελεσματική μέθοδο αντικατάστασης της συμβατικής θέρμανσης καθώς συντελεί στην αύξηση της ευθραυστότητας των υλικών και στη μείωση της ενεργειακής κατανάλωσης. Για το σκοπό αυτό πραγματοποιήθηκαν δοκιμές λειοτρίβησης σε συγκεκριμένα κοκκομετρικά κλάσματα λατερίτη με χρήση εργαστηριακού σφαιρόμυλου. Τα δείγματα υποβλήθηκαν σε επεξεργασία σε φούρνο μικροκυμάτων για 400 και 800W, και στη συνέχεια συγκρίθηκαν με τα αποτελέσματα που λαμβάνονται όταν το μετάλλευμα δεν είχε υποβληθεί σε μικροκυματική ακτινοβολία (επίπεδο ισχύος 0 W). Σύμφωνα με τη διαδικασία τα κλάσματα τροφοδοσίας του μύλου λειοτριβήθηκαν για συγκεκριμένους χρόνους 0.5, 2, 4, 16 και 32 min και μελετήθηκαν τα προϊόντα που παρήχθησαν με χρήση κινητικών μοντέλων λειοτρίβησης. Τα αποτελέσματα της μελέτης δείχνουν ότι η μικροκυματική ακτινοβολία έχει μια δυναμική ως προς την αύξηση της ευθραυστότητας του λατερίτη. Παρόλα αυτά, απαιτείται μια λεπτομερέστερη μελέτη των παραγόντων που επιδρούν στη θερμική συμπεριφορά των διαφόρων υλικών όταν αυτά υποβάλλονται σε ακτινοβολία με μικροκύματα και κατά πόσο περιορίζεται η ενεργειακή κατανάλωση σε σχέση με τους συμβατικούς τρόπους θέρμανσης.

Διαθέσιμα αρχεία

Υπηρεσίες

Στατιστικά