Ιδρυματικό Αποθετήριο
Πολυτεχνείο Κρήτης
EN  |  EL

Αναζήτηση

Πλοήγηση

Ο Χώρος μου

Αναζήτηση σε κατάλογο υπηρεσιών REST με Περιγραφές OpenAPI

Stergiou Ioanna-Maria

Πλήρης Εγγραφή


URI: http://purl.tuc.gr/dl/dias/8B69074C-274F-4630-B810-680ADC7C550C
Έτος 2021
Τύπος Διπλωματική Εργασία
Άδεια Χρήσης
Λεπτομέρειες
Βιβλιογραφική Αναφορά Ιωάννα-Μαρία Στεργίου, "Αναζήτηση σε κατάλογο υπηρεσιών REST με Περιγραφές OpenAPI", Διπλωματική Εργασία, Σχολή Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών, Πολυτεχνείο Κρήτης, Χανιά, Ελλάς, 2021 https://doi.org/10.26233/heallink.tuc.90495
Εμφανίζεται στις Συλλογές

Περίληψη

Η παρούσα διπλωματική εργασία παρουσιάζει την OpenAPI QL, μία γλώσσα ερωτήσεων δημιουργήμενη να αναζητά σε OpenAPI περιγραφές. Η βασική ιδέα αυτής της υλοποίησης είναι η προσέγγιση των OpenAPI αρχείων ως REST αιτημάτων ενός client στον server, με τις αντίστοιχες απαντήσεις που λαμβάνονται πίσω από τον client. Το βασικό στοιχείο για το οποίο ξεχωρίζει η υλοποίηση είναι η δυνατότητα να διαχωρίζει την χρήσιμη από την λιγότερο χρήσιμη πληροφορία προς αναζήτηση μέσα σε μία OpenAPI περιγραφή. Ο διαχωρισμός της πληροφορίας οδήγησε στην δημιουργία ενός μοντέλου αναζήτησης services σε OpenAPI και κατ’ επέκταση στη δημιουργία της γλώσσας ερωτήσεων OpenAPI QL. Η OpenAPI QL αφορά χρήστες εξοικειώμενους με SQL-like γλώσσες ερωτήσεων, χωρίς απαραίτητα να έχουν εμβαθύνει στη δομή του OpenAPI για να την χρησιμοποιήσουν. Πέρα από την δομή και στην σύνταξη της γλώσσας, σε αυτή την εργασία δίνεται η δυνατότητα στο χρήστη να συντάξει και να εκτελέσει OpenAPI QL ερωτήματα σε μία βάση δεδομένων με OpenAPI περιγραφές, μέσω του OpenAPI QL συστήματος. Το σύστημα δομείται από έναν μεταφραστή μεταξύ της OpenAPI QL και της N1QL και ένα UI για την εκτέλεση των ερωτημάτων από τον χρήστη, όπως επίσης και την εμφάνιση των αποτελεσμάτων προς αυτόν. Τέλος, στην εργασία συμπεριλαμβάνονται τα αποτελέσματα ερωτημάτων που εκτελέστηκαν πειραματικά και ο σχολιασμός τους σε σχέση με την πολυπλοκότητα και τον χρόνο εκτέλεσής τους.

Διαθέσιμα αρχεία

Υπηρεσίες

Στατιστικά