Ιδρυματικό Αποθετήριο
Πολυτεχνείο Κρήτης
EN  |  EL

Αναζήτηση

Πλοήγηση

Ο Χώρος μου

Ανάλυση συσχετισμού απόδοσης μεθόδων ενεργειακής αναβάθμισης του κτιριακού τομέα

Spyridakis Georgios

Πλήρης Εγγραφή


URI: http://purl.tuc.gr/dl/dias/C6FBCEA6-8A15-4BA8-84D3-0BD461AFF2D4
Έτος 2021
Τύπος Διπλωματική Εργασία
Άδεια Χρήσης
Λεπτομέρειες
Βιβλιογραφική Αναφορά Γεώργιος Σπυριδάκης, "Ανάλυση συσχετισμού απόδοσης μεθόδων ενεργειακής αναβάθμισης του κτιριακού τομέα", Διπλωματική Εργασία, Σχολή Χημικών Μηχανικών και Μηχανικών Περιβάλλοντος, Πολυτεχνείο Κρήτης, Χανιά, Ελλάς, 2021 https://doi.org/10.26233/heallink.tuc.90509
Εμφανίζεται στις Συλλογές

Περίληψη

Η παρούσα διπλωματική εργασία έχει σαν κύριους στόχους: (α) Να αναδείξει τη συνεργατικότητα μεταξύ των διαφόρων μετασκευαστικών μεθόδων εξοικονόμησης ενέργειας στον κτιριακό τομέα. Ο αρχικός στόχος επικεντρώνεται στη σύγκριση απόδοσης των μεθόδων αυτών, όταν συνδυάζονται με επιπλέον μετασκευές. (β) Να προτείνει βέλτιστους τρόπους μετασκευής κτιρίων, συνιστώντας συγκεκριμένες μεθόδους εξοικονόμησης ενέργειας. Ο δευτερεύων στόχος επικεντρώνεται στην ανάλυση της εξοικονόμησης ενέργειας κάθε μεθόδου και συνδυασμού μεθόδων με σκοπό να γίνει πρόταση της βέλτιστης λύσης, λαμβάνοντας υπόψη μόνο τις εξοικονομήσεις κι όχι άλλους παράγοντες, όπως είναι ο χρόνος και το κόστος.Ως μελέτη περίπτωσης χρησιμοποιήθηκε το κτίριο Κ1 του Πολυτεχνείου Κρήτης στα Χανιά. Το εργαλείο μοντελοποίησης που χρησιμοποιείται για τη διεξαγωγή των αποτελεσμάτων αποτελεί το OpenStudio. Με βάση το εργαλείο αυτό, έγινε ανάλυση του συσχετισμού απόδοσης μεταξύ διαφόρων μετασκευαστικών μεθόδων εξοικονόμησης ενέργειας. Η απόδοση αυτή υπολογίστηκε με τη βοήθεια ενός δείκτη (δείκτης UI) , ο οποίος ορίζεται ως η αναλογία των εξοικονομήσεων που προκύπτουν από την εφαρμογή πολλαπλών μεθόδων ενεργειακής αναβάθμισης προς το άθροισμα των εξοικονομήσεων των ίδιων μεθόδων όταν αυτές εφαρμόζονται ξεχωριστά. Ο δείκτης αυτός αποτελεί επιπλέον κριτήριο εφαρμογής συνδυασμού μετασκευαστικών μεθόδων εξοικονόμησης ενέργειας κι αυτό αναδεικνύει τη σημαντικότητά του.

Διαθέσιμα αρχεία

Υπηρεσίες

Στατιστικά