Ιδρυματικό Αποθετήριο
Πολυτεχνείο Κρήτης
EN  |  EL

Αναζήτηση

Πλοήγηση

Ο Χώρος μου

Συνδυασμός ψυχρών υλικών με φωτοβολταϊκά

Kotenidis Konstantinos-Andreas

Πλήρης Εγγραφή


URI: http://purl.tuc.gr/dl/dias/B6EC5867-6F8B-401F-A374-9C2ED0F806CD
Έτος 2021
Τύπος Διπλωματική Εργασία
Άδεια Χρήσης
Λεπτομέρειες
Βιβλιογραφική Αναφορά Κωνσταντίνος-Ανδρέας Κοτενίδης, "Συνδυασμός ψυχρών υλικών με φωτοβολταϊκά", Διπλωματική Εργασία, Σχολή Χημικών Μηχανικών και Μηχανικών Περιβάλλοντος, Πολυτεχνείο Κρήτης, Χανιά, Ελλάς, 2021 https://doi.org/10.26233/heallink.tuc.90515
Εμφανίζεται στις Συλλογές

Περίληψη

Η παρούσα διπλωματική εργασία έχει στόχο τη μελέτη των ψυχρών υλικών οροφής και ο συνδυασμός τους με φωτοβολταϊκά. Αναλυτικότερα, οι ψυχρές οροφές προσφέρουν πολλά πλεονεκτήματα στο υπό μελέτη κτίριο καθώς επίσης αναδεικνύεται η ικανότητά τους στο να μειώνουν τη θερμοκρασία της οροφής, επομένως και το κόστος για ψύξη των θερμικών ζωνών οι οποίες βρίσκονται υπό των οροφών αυτών, καθώς ταυτόχρονα επεκτείνουν το χρόνο ζωής της οροφής, αφού δρουν ως αδιάβροχες μεμβράνες και προλαμβάνουν πολλά προβλήματα που προκαλεί. Επίσης φαίνεται πως δρουν θετικά ως προς τα φωτοβολταϊκά πάνελ, μειώνουν δηλαδή τη θερμοκρασία τους μέσω της ψύξης του γύρω περιβάλλοντος και λόγω αυτής της μείωσης τα φωτοβολταϊκά παράγουν περισσότερη ισχύ από αυτή που παράγουν όταν είναι τοποθετημένα σε κάποια συνηθισμένη οροφή.Αρχικά, για την κατασκευή των μοντέλων χρησιμοποιήθηκαν τα λογισμικά OpenStudio και EnergyPlus, στα οποία έγινε κατασκευή μιας απλής οροφής, μιας οροφής με προσθήκη του ψυχρού υλικό Elastokryl και τέλος έγινε η κατασκευή του μοντέλο μιας οροφής που είχε ως προσθήκη στην εξωτερική της επιφάνεια το ψυχρό υλικό Sikalastic-560. Από αυτά τα τρία μοντέλα έγινε η πρώτη εκτίμηση για την δράση των δύο αυτών υλικών. Έπειτα, τα ίδια μοντέλα έγιναν με τη χρήση του λογισμικού TRNSYS (Transient System Simulation Tool), όπου στην κάθε οροφή έγινε η προσθήκη τεσσάρων διαφορετικών φωτοβολταϊκών και έγινε η προσομοίωση για το καθένα ξεχωριστά. Τα τέσσερα φωτοβολταϊκά που χρησιμοποιήθηκαν είναι το SPR-X21-345 της εταιρίας SunPower, το REC350TP2S της εταιρίας REC Solar, το MiaSolé FLEX-03 500W της εταιρίας MiaSolé και τέλος το FS-6450A της εταιρίας First Solar.Έπειτα έγινε η σύγκριση των αποτελεσμάτων για κάθε οροφή ξεχωριστά και για το κάθε φωτοβολταϊκό επίσης ξεχωριστά και το πώς αντέδρασε με την οροφή με την οποία αλληλεπιδρούσε για τρεις διαφορετικές ημέρες του χρόνου, μια ημέρα κατά τη διάρκεια του χειμώνα, μια ημέρα κατά τη διάρκεια του καλοκαιριού και τέλος κατά τη διάρκειας μιας ημέρα όπου παρατηρήθηκε η μέγιστη προσπίπτουσα ηλιακή ακτινοβολία πάνω στο οριζόντιο επίπεδο, όπου για την κάθε περίπτωση παρουσιάζεται και η ποσοστιαία σύγκριση μεταξύ των αποτελεσμάτων.Τέλος, κατασκευάστηκαν τα μαθηματικά μοντέλα των τεσσάρων αυτών φωτοβολταϊκών στο λογισμικό MATLAB/Simulink, με το οποίο έγινε η προσομοίωση για κάθε θερμοκρασία αυτών και κάθε τιμή της προσπίπτουσας ακτινοβολίας από τον ήλιο, οι οποίες εξήχθησαν από το λογισμικό TRNSYS, καθώς επίσης παρουσιάζονται και οι συγκρίσεις μεταξύ της κάθε προσομοίωσης, οι οποίες δίνουν θετικά αποτελέσματα για την χειμερινή ημέρα, την εαρινή ζεστή ημέρα και για την ημέρα με μέγιστη ηλιοφάνεια.

Διαθέσιμα αρχεία

Υπηρεσίες

Στατιστικά