Ιδρυματικό Αποθετήριο
Πολυτεχνείο Κρήτης
EN  |  EL

Αναζήτηση

Πλοήγηση

Ο Χώρος μου

Ανάπτυξη μιας Android εφαρμογής και μιας διαδικτυακής εφαρμογής για πελάτες γυμναστηρίου

Christodoulopoulos Dimos

Πλήρης Εγγραφή


URI: http://purl.tuc.gr/dl/dias/88843C2F-4700-4443-830E-53348B8C9EBF
Έτος 2021
Τύπος Διπλωματική Εργασία
Άδεια Χρήσης
Λεπτομέρειες
Βιβλιογραφική Αναφορά Δήμος Χριστοδουλόπουλος, "Ανάπτυξη μιας Android εφαρμογής και μιας διαδικτυακής εφαρμογής για πελάτες γυμναστηρίου", Διπλωματική Εργασία, Σχολή Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών, Πολυτεχνείο Κρήτης, Χανιά, Ελλάς, 2021 https://doi.org/10.26233/heallink.tuc.90520
Εμφανίζεται στις Συλλογές

Περίληψη

Τα τελευταία χρόνια ολοένα και περισσότεροι άνθρωποι στρέφονται σε ένανπιο υγιεινό τρόπο ζωής με περισσότερη άσκηση και καλύτερη διατροφή. Γιατον λόγο αυτό, παρατηρείται αύξηση των εγγραφών στα γυμναστήρια.Παράλληλα, παρατηρείται αυξημένο ενδιαφέρον και στη δημιουργίαλογισμικού με σκοπό την βελτιστοποίηση της απόδοσης των αθλουμένων, αλλάκαι την εξασφάλιση μιας πιο ευχάριστης εμπειρίας. Στην παρούσα διπλωματικήεργασία, αναπτύξαμε ένα σύστημα αποτελούμενο από δύο εφαρμογές, μεσκοπό την αρτιότερη και αποδοτικότερη λειτουργία ενός γυμναστηρίου: (α) μίαδιαδικτυακή εφαρμογή, και (β) μία εφαρμογή για Android συσκευές. Πιοσυγκεκριμένα, η γραμματεία του γυμναστηρίου μπορεί μέσω της εφαρμογής ναδημιουργεί, να επεξεργάζεται και να διαχειρίζεται τα δεδομένα για τοπροσωπικό, τους πελάτες και τις διάφορες δραστηριότητες του γυμναστηρίου.Επίσης, οι γυμναστές μπορούν να δημιουργούν, να αποθηκεύουν και ναστέλνουν προγράμματα γυμναστικής στους πελάτες. Οι πελάτες, μπορούν ναλαμβάνουν τα προγράμματα γυμναστικής και να τα εκτελούν,παρακολουθώντας την πρόοδο μέσα από την κινητή συσκευή τους. Τέλος,υπάρχει ένα σύστημα κρατήσεων για τα ομαδικά προγράμματα γυμναστικής,μέσα από το οποίο οι πελάτες του γυμναστηρίου μπορούν να κάνουν κράτησηθέσης σε όποιο από αυτά επιθυμούν. Για την ανάπτυξη της διαδικτυακήςεφαρμογής χρησιμοποιήθηκε το framework Laravel, ενώ για αυτή που αφοράτις κινητές συσκευές το ολοκληρωμένο προγραμματιστικό περιβάλλον AndroidStudio και η γλώσσα προγραμματισμού Java. Τα δεδομένα του συστήματοςαποθηκεύονται σε μια MySQL βάση δεδομένων και η επικοινωνία βασίζεται σεREST services.

Διαθέσιμα αρχεία

Υπηρεσίες

Στατιστικά