Ιδρυματικό Αποθετήριο
Πολυτεχνείο Κρήτης
EN  |  EL

Αναζήτηση

Πλοήγηση

Ο Χώρος μου

Εκμετάλλευση προτιμήσεων επιβατών για την επίλυση του προβλήματος του κοινωνικού διαμοιρασμού δρομολογίων

Pagkalos Emmanouil

Πλήρης Εγγραφή


URI: http://purl.tuc.gr/dl/dias/07500743-D748-48DE-87F9-D80A9BF03F8B
Έτος 2021
Τύπος Διπλωματική Εργασία
Άδεια Χρήσης
Λεπτομέρειες
Βιβλιογραφική Αναφορά Εμμανουήλ Πάγκαλος, "Εκμετάλλευση προτιμήσεων επιβατών για την επίλυση του προβλήματος του κοινωνικού διαμοιρασμού δρομολογίων", Διπλωματική Εργασία, Σχολή Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών, Πολυτεχνείο Κρήτης, Χανιά, Ελλάς, 2021 https://doi.org/10.26233/heallink.tuc.90586
Εμφανίζεται στις Συλλογές

Περίληψη

Το Ridesharing είναι μια συγκεκριμενοποίηση της λεγόμενης οικονομίας διαμοιρασμού στον τομέα των μετακινήσεων. Η χρήση του Ridesharing επιτρέπει την μεταφορά ατόμων με οχήματα που ανήκουν και οδηγούνται από άλλους (πιθανώς) ιδιώτες, προκειμένου οι εμπλεκόμενοι αφενός να μειώσουν το κόστος μετακίνησής τους, και αφετέρου να απολαύσουν ενδεχομένως μια πιο ευχάριστη διαδρομή σε σύγκριση με αυτές που προσφέρονται από εναλλακτικά μέσα μεταφοράς. Παρά τα προβαλλόμενα πλεονεκτήματά του, λ.χ. από την άποψη της αυξημένης κοινωνικοποίησης των εμπλεκόμενων καθώς και των δυνητικά τεράστιων θετικών περιβαλλοντικών επιπτώσεών του (λόγω μείωσης της ανάγκης για ιδιόκτητα μέσα μεταφοράς), το Ridesharing δεν έχει αποκτήσει ακόμη μεγάλη δημοτικότητα. Κατά πάσα πιθανότητα, για να συμβεί αυτό το Ridesharing πρέπει να προσφέρει μια σαφώς πιο ευχάριστη σε σχέση με άλλες εμπειρία μετακίνησης σε όσους το χρησιμοποιούν. Στην παρούσα διπλωματική εργασία, προσεγγίζουμε το πρόβλημα Ridesharing μέσω λύσεων Τεχνητής Νοημοσύνης προερχόμενων κατά κύριο λόγο από τα πεδία των Πολυπρακτορικών Συστημάτων, της Θεωρίας Γράφων, και της Θεωρίας Παιγνίων. ΄Ενα κομβικής σημασίας στοιχείο στην προσέγγισή μας είναι ότι, για πρώτη φορά στη βιβλιογραφία, λαμβάνουμε υπόψη τις προτιμήσεις των εμπλεκομένων σχετικά με τα χαρακτηριστικά των συνεπιβατών τους. Αυτό είναι σημαντικό καθώς είναι αναμενόμενο η κάλυψη τέτοιων προτιμήσεων να αυξήσει σημαντικά το συνολικό επίπεδο ικανοποίησης των συμμετεχόντων από την υπηρεσία. Η διπλωματική μας εργασία προσφέρει ένα αρχικό αλλά πλήρες πλαίσιο για κοινή χρήση προτιμήσεων στο Ridesharing. Αρχικά χρησιμοποιούμε την έννοια των υπεργράφων, προκειμένου να δημιουργήσουμε μια αρχική ομαδοποίηση των πρακτόρων λαμβάνοντας υπόψη τις περιοχές όπου κινούνται. Στη συνέχεια, χρησιμοποιούμε έναν άπληστο αλγόριθμο και έναν αλγόριθμο διακλάδωσης και δέσμευσης για να διανείμουμε τους πράκτορες σε οχήματα, με στόχο (α) να διατηρήσουμε τις παρακάμψεις των οδηγών σε όσο το δυνατόν χαμηλότερα επίπεδα και, ταυτόχρονα, (β) να ικανοποιήσουμε τις εκφρασμένες προτιμήσεις των πρακτόρων στο μέγιστο δυνατό βαθμό. Επιπλέον, προτείνουμε ένα σύστημα επιμερισμού του κόστους, για να αποζημιώσουμε τους οδηγούς για τη συμμετοχή τους στο πρόγραμμα και το επιπλέον κόστος που αυτή συνεπάγεται, και για να μειώσουμε τα έξοδά τους σε σχέση με τη μη συμμετοχή τους και άρα να δημιουργήσουμε κίνητρα συμμετοχής. Μελετήσαμε συστηματικά την απόδοση του προτεινόμενου πλαισίου Ridesharing μέσω σεναρίων προσομοίωσης που εκτελούνται σε χάρτες των τεσσάρων κύριων πόλεων της Κρήτης: το Ηράκλειο, τα Χανιά, το Ρέθυμνο και τον ΄Αγιο Νικόλαο. Τα αποτελέσματά μας δείχνουν ότι (α) η προσέγγισή μας έχει υψηλή αποτελεσματικότητα όσον αφορά την κάλυψη των αναγκών μετακίνησης των εν δυνάμει επιβατών (που δεν διαθέτουν όχημα) · (β) ταυτόχρονα, η μέση επιπλέον απόσταση που πρέπει να διανύσουν οι οδηγοί για να προσφέρουν τις υπηρεσίες τους στους επιβάτες διατηρείται σε αποδεκτά επίπεδα · (γ) τα κόστη που πληρώνουν οι οδηγοί είναι σημαντικά μειωμένα σε σχέση με τα κόστη τους όταν δεν συμμετέχουν στην υπηρεσία Ridesharing · και (δ) οι προτιμήσεις των πρακτόρων ικανοποιούνται σε μεγάλο βαθμό, γεγονός το οποίο αναμφισβήτητα βελτιώνει ολόκληρη την εμπειρία χρήσης του Ridesharing . Αξιοσημείωτα, τα αποτελέσματα προσομοίωσης είναι ιδιαίτερα ενθαρρυντικά για σενάρια με πολύ χαμηλότερη ιδιοκτησία οχήματος από την τρέχουσα (χαμηλό ποσοστό οδηγών), υπογραμμίζοντας έτσι τις δυνατότητες που ανοίγει η χρήση Ridesharing σε έναν μελλοντικό, πιο πράσινο, σε μεγάλο βαθμό χωρίς ιδιόκτητα οχήματα κόσμο.

Διαθέσιμα αρχεία

Υπηρεσίες

Στατιστικά