Ιδρυματικό Αποθετήριο
Πολυτεχνείο Κρήτης
EN  |  EL

Αναζήτηση

Πλοήγηση

Ο Χώρος μου

Αξιολόγηση δράσεων αστικής κινητικότητας στο πλαίσιο των Σχεδίων Βιώσιμης Αστικής Κινητικότητας: Η περίπτωση του Μεγάλου Περίπατου στο Δήμο Αθηναίων

Spyropoulos Alexandros

Απλή Εγγραφή


URIhttp://purl.tuc.gr/dl/dias/D40AFCBD-561D-4589-901E-37A8959C91D2-
Αναγνωριστικόhttps://doi.org/10.26233/heallink.tuc.90611-
Γλώσσαel-
Μέγεθος4 megabytesen
Μέγεθος136 σελίδεςel
ΤίτλοςΑξιολόγηση δράσεων αστικής κινητικότητας στο πλαίσιο των Σχεδίων Βιώσιμης Αστικής Κινητικότητας: Η περίπτωση του Μεγάλου Περίπατου στο Δήμο Αθηναίωνel
ΤίτλοςEvaluation of urban mobility actions in the framework of Sustainable Urban Mobility Plans: The case of the Great Walk in the Municipality of Athensen
ΔημιουργόςSpyropoulos Alexandrosen
ΔημιουργόςΣπυροπουλος Αλεξανδροςel
Συντελεστής [Επιβλέπων Καθηγητής]Rozakis Stylianosen
Συντελεστής [Επιβλέπων Καθηγητής]Ροζακης Στυλιανοςel
Συντελεστής [Μέλος Εξεταστικής Επιτροπής]Dimelli Despoinaen
Συντελεστής [Μέλος Εξεταστικής Επιτροπής]Διμελλη Δεσποιναel
Συντελεστής [Μέλος Εξεταστικής Επιτροπής]Tsoutsos Theocharisen
Συντελεστής [Μέλος Εξεταστικής Επιτροπής]Τσουτσος Θεοχαρηςel
ΕκδότηςΠολυτεχνείο Κρήτηςel
ΕκδότηςTechnical University of Creteen
Ακαδημαϊκή ΜονάδαTechnical University of Crete::School of Chemical and Environmental Engineeringen
Ακαδημαϊκή ΜονάδαΠολυτεχνείο Κρήτης::Σχολή Χημικών Μηχανικών και Μηχανικών Περιβάλλοντοςel
ΠερίληψηΗ διαχείριση της αστικής κινητικότητας παρουσιάζεται ως μία σημαντική αλλά και μεγάλη πρόκληση για την ανάπτυξη των πόλεων. Καθώς η μετάβαση προς την επίτευξη της βιωσιμότητας αποτελεί μία πολύπλοκη και μακροχρόνια διεργασία, συχνά κατά τις σχεδιαστικές διαδικασίες οι τοπικές διοικητικές αρχές και οι υπεύθυνοι φορείς, έρχονται αντιμέτωπες με πολλά προβλήματα, τα περισσότερα εκ των οποίων σχετίζονται με την έλλειψη ξεκάθαρων στρατηγικών στόχων και αποτελεσματικών στρατηγικών εργαλείων. Προκειμένου να υπερκεράσει αυτά τα εμπόδια, η Ευρωπαϊκή Ένωση προωθεί ενεργά την τελευταία δεκαετία τα Σχέδια Βιώσιμης Αστικής Κινητικότητας (ΣΒΑΚ), τα οποία υιοθετούνται από διάφορες δημοτικές αρχές για την επιτυχή μετάβαση σε ένα σύστημα μεταφορών και μετακινήσεων με επίκεντρο τον άνθρωπο και στηριγμένο στους τρεις πυλώνες της αειφορίας (περιβάλλον, κοινωνία, οικονομία). Στόχος της παρούσας διπλωματικής εργασίας είναι η μελέτη μίας βελτιωτικής δράσης της αστικής κινητικότητας ενταγμένης στα πλαίσια της πολιτικής βιώσιμης κινητικότητας, εξετάζοντας τα δυνατά και αδύναμα σημεία καθώς και τις ευκαιρίες και τις απειλές του σχεδίου του Δήμου Αθηναίων για την εγκαθίδρυση του Μεγάλου Περιπάτου με τη χρήση της ανάλυσης SWOT. Ο προσδιορισμός των παραγόντων SWOT πραγματοποιήθηκε με την κατάρτιση ενός ερωτηματολογίου και τη συμπλήρωσή του από εκπροσώπους εμπλεκόμενων φορέων που δραστηριοποιούνται στην εγγύς περιοχή καθώς και εμπειρογνώμονες στις διαδικασίες λήψης αποφάσεων, την τοπική διακυβέρνηση, τους τομείς της συγκοινωνιολογίας, πολεοδομίας και υποδομών. Έπειτα, με το συνδυασμό της ανάλυσης SWOT και της μεθόδου AHP (Αναλυτική Μέθοδος Ιεράρχησης) έλαβε χώρα η σύγκριση ανά ζεύγη των επιμέρους στοιχείων κάθε παράγοντα, σκοπεύοντας στον προσδιορισμό των ισχυρότερων ενθαρρυντικών (Δυνατά Σημεία και Ευκαιρίες) και ανασταλτικών παραγόντων (Αδύναμα Σημεία και Απειλές) για την επίτευξη της βιωσιμότητας του Μεγάλου Περιπάτου. Ακολούθως, με το συνδυασμό των παραγόντων αυτών, καθορίστηκαν οι προτεραιότητες και τελικά αναδείχθηκαν προτάσεις ικανές να συνδράμουν στην κατάρτιση ενός βιώσιμου στρατηγικού σχεδίου για το Μεγάλο Περίπατο. Οι στρατηγικές και πολιτικές που προτάθηκαν αφορούν κατά κύριο λόγο τη βελτίωση του θεσμικού και οργανωτικού πλαισίου και την ένταξη του έργου στα πλαίσια ενός στρατηγικού σχεδίου όπως το ΣΒΑΚ καθώς και στην αξιοποίηση της καινοτομίας και τη σταδιακή υιοθέτηση αειφόρων πρακτικών. el
ΠερίληψηUrban mobility management presents great potential for the development of cities but can also be proven to be a major challenge. As the transition towards sustainability is a rather complex as well as long-term process, often during the planning process, local authorities and stakeholders are confronted with many problems, most of which are related to the lack of clear strategic objectives and effective strategic tools. In order to overcome these obstacles, the European Union has been actively promoting Sustainable Urban Mobility Plans (SUMPs) over the last decade, which are being adopted by various municipalities to achieve a successful transition to a people-centred transport and mobility system based on the three pillars of sustainability (environment, society, economy). The aim of this thesis is to evaluate an improvement action of urban mobility integrated in the framework of sustainable mobility policy, examining the strengths and weaknesses as well as the opportunities and threats of the plan of the Municipality of Athens for the establishment of the Great Walk using SWOT analysis. The identification of the SWOT factors was carried out through the implementation of a questionnaire and its completion by stakeholders operating in the nearby area as well as experts in decision-making processes, local governance, transport, urban planning and infrastructure sectors. Afterwards, by combining the SWOT analysis and the AHP (Analytical Hierarchy Method), a pairwise comparison of the individual elements of each factor took place, aiming at identifying the strongest encouraging (Strengths and Opportunities) and hindering factors (Weaknesses and Threats) to achieve the sustainability of the Great Walk. Subsequently, by combining these factors, priorities were identified and finally proposals were highlighted that could contribute to the development of a sustainable strategic plan for the Great Walk. The strategies and policies proposed mainly concern the improvement of the institutional and organisational framework and the integration of the project within the framework of a strategic plan such as the SUMP, as well as the use of innovation and the gradual adoption of sustainable practices.en
ΤύποςΔιπλωματική Εργασίαel
ΤύποςDiploma Worken
Άδεια Χρήσηςhttp://creativecommons.org/licenses/by/4.0/en
Ημερομηνία2021-10-15-
Ημερομηνία Δημοσίευσης2021-
Θεματική ΚατηγορίαSustainable urban mobilityen
Θεματική ΚατηγορίαΒιώσιμη αστική κινητικότηταel
Βιβλιογραφική ΑναφοράΑλέξανδρος Σπυρόπουλος, "Αξιολόγηση δράσεων αστικής κινητικότητας στο πλαίσιο των Σχεδίων Βιώσιμης Αστικής Κινητικότητας: Η περίπτωση του Μεγάλου Περίπατου στο Δήμο Αθηναίων", Διπλωματική Εργασία, Σχολή Χημικών Μηχανικών και Μηχανικών Περιβάλλοντος, Πολυτεχνείο Κρήτης, Χανιά, Ελλάς, 2021el
Βιβλιογραφική ΑναφοράAlexandros Spyropoulos, "Evaluation of urban mobility actions in the framework of Sustainable Urban Mobility Plans: The case of the Great Walk in the Municipality of Athens", Diploma Work, School of Chemical and Environmental Engineering, Technical University of Crete, Chania, Greece, 2021en

Διαθέσιμα αρχεία

Υπηρεσίες

Στατιστικά