Ιδρυματικό Αποθετήριο
Πολυτεχνείο Κρήτης
EN  |  EL

Αναζήτηση

Πλοήγηση

Ο Χώρος μου

Μελέτη οπτικής όχλησης από υπεράκτια αιολικά πάρκα

Papadopoulos Stylianos

Πλήρης Εγγραφή


URI: http://purl.tuc.gr/dl/dias/C25E2DB7-CFA1-404A-AB2A-4B183CBCC8C4
Έτος 2021
Τύπος Διπλωματική Εργασία
Άδεια Χρήσης
Λεπτομέρειες
Βιβλιογραφική Αναφορά Στυλιανός Παπαδόπουλος, "Μελέτη οπτικής όχλησης από υπεράκτια αιολικά πάρκα ", Διπλωματική Εργασία, Σχολή Χημικών Μηχανικών και Μηχανικών Περιβάλλοντος, Πολυτεχνείο Κρήτης, Χανιά, Ελλάς, 2021 https://doi.org/10.26233/heallink.tuc.90654
Εμφανίζεται στις Συλλογές

Περίληψη

Τα αιολικά πάρκα έχουν πρωταγωνιστήσει τις τελευταίες δεκαετίες στην παραγωγή ενέργειας από ανανεώσιμες πηγές. Η συνεχή αύξηση σε ανάγκες παροχής ενέργειας, παράλληλα με την εξέλιξη της τεχνολογίας, έχουν συμβάλει στην ανάπτυξη του κλάδου, με την εμφάνιση όλο και μεγαλύτερων σε ισχύ και μέγεθος ανεμογεννητριών. Για να μην χρησιμοποιείται επίσης πολύτιμη ελεύθερη έκταση γης, ξεκίνησε η εμφάνιση αιολικών πάρκων εγκαταστημένα μέσα σε θαλάσσιες εκτάσεις, γνωστά και ως παράκτια (off-shore) αιολικά πάρκα.Ένα από τα μείζονα θέματα των αιολικών πάρκων είναι η οπτική όχληση που προξενείται από αυτά από την αλλοίωση του φυσικού τοπίου στο οποίο εγκαθίστανται. Ενώ έχουν γίνει κάποιες έρευνες για την μελέτη της οπτικής όχλησης στις επίγειες εγκαταστάσεις, δεν έχει εγκαθιδρυθεί ακόμα κάποια μέθοδος που να χρησιμοποιείται σε διεθνές επίπεδο. Οι διαθέσιμες μελέτες είναι ακόμα λιγότερες στην περίπτωση των παράκτιων αιολικών εγκαταστάσεων και έτσι δεν είναι δυνατή η πρόβλεψη του βαθμού όχλησης που θα αισθανθεί ο πληθυσμός μια περιοχής από την εγκατάσταση ενός αιολικού πάρκου.Σκοπός της παρούσας εργασίας είναι μελέτη της οπτικής όχλησης που προξενείται από μια παράκτια αιολική εγκατάσταση και παράλληλα η δημιουργία μιας μεθόδου που να μπορεί να προβλέψει το μέγεθός της. Για την επίτευξη αυτού, δοκιμάστηκε αρχικά η Ισπανική Μέθοδος, μια μέθοδος που έχει δημιουργηθεί για επίγειες εγκαταστάσεις. Από την έρευνα προέκυψε ότι η μέθοδος αυτή δεν είναι ικανή να προβλέψει τον βαθμό όχλησης που προκαλείται. Έτσι έγιναν αλλαγές, τόσο από την βιβλιογραφία, όσο και πρωτότυπες, οι οποίες παρόλο που βελτίωσαν σε μεγάλο βαθμό την μέθοδο, δεν ήταν αρκετές για να την ολοκληρώσουν. Παράλληλα δημιουργήθηκε και μια νέα μέθοδος, ονομαζόμενη Ελληνική Μέθοδος, αποτελούμενη από νέους πρωτότυπους συντελεστές. Η μέθοδος αυτή αποδείχθηκε η πιο αποτελεσματική στον υπολογισμό του βαθμού οπτικής όχλησης, έχοντας ακόμα περιθώρια για βελτιώσεις.

Διαθέσιμα αρχεία

Υπηρεσίες

Στατιστικά