Ιδρυματικό Αποθετήριο
Πολυτεχνείο Κρήτης
EN  |  EL

Αναζήτηση

Πλοήγηση

Ο Χώρος μου

Εκτίμηση των περιβαλλοντικών επιπτώσεων από τη φόρτωση/εκφόρτωση πλοίων: Η περίπτωση του λιμένα Σούδας

Nikoloudakis Christos

Πλήρης Εγγραφή


URI: http://purl.tuc.gr/dl/dias/B4D7297E-B01A-4BDE-93DB-E39F8FCC1234
Έτος 2021
Τύπος Διπλωματική Εργασία
Άδεια Χρήσης
Λεπτομέρειες
Βιβλιογραφική Αναφορά Χρήστος Νικολουδάκης, "Εκτίμηση των περιβαλλοντικών επιπτώσεων από τη φόρτωση/εκφόρτωση πλοίων: Η περίπτωση του λιμένα Σούδας", Διπλωματική Εργασία, Σχολή Χημικών Μηχανικών και Μηχανικών Περιβάλλοντος, Πολυτεχνείο Κρήτης, Χανιά, Ελλάς, 2021 https://doi.org/10.26233/heallink.tuc.90658
Εμφανίζεται στις Συλλογές

Περίληψη

Στη συγκεκριμένη διπλωματική εργασία γίνεται εκτίμηση των περιβαλλοντικών επιπτώσεων από τη φορτοεκφόρτωση πλοίων στον λιμένα της Σούδας. Το πρόβλημα της βιωσιμότητας των λιμένων δεν εμφανίστηκε πρόσφατα. Σύμφωνα με τη περιβαλλοντική έκθεση του ESPO το 2020, από το 2013 και μετά η ποιότητα του αέρα αποτελεί την ύψιστη προτεραιότητα των Ευρωπαϊκών λιμένων. Σκοπός της μελέτης είναι η αξιολόγηση της ποιότητας του αέρα και της ηχορύπανσης του λιμένα. Προκειμένου να πραγματοποιηθεί η αξιολόγηση, δημιουργήθηκε ένα πρωτόκολλο μετρήσεων για τη συλλογή δεδομένων των συγκεντρώσεων αιωρούμενων σωματιδίων(PM2.5,PM10), αέριων ρύπων(CO, CO2, NO, NO2), του επιπέδου θορύβου(dB), των κλιματικών δεδομένων και της επιβατικής κίνησης του λιμένα. Οι μετρήσεις πραγματοποιήθηκαν σε σημείο εντός του λιμένα κατά την άφιξη και αναχώρηση των πλοίων για τρείς εποχές(Χειμώνα, Άνοιξη, Καλοκαίρι) του 2021. Συγκεκριμένα , τα δεδομένα συλλέχθηκαν σε τρείς ημέρες της εβδομάδας, για δύο εβδομάδες ανά εποχή. Το χρονικό διάστημα της εκάστοτε μέτρησης ήταν μία ώρα. Από την επεξεργασία των αριθμητικών δεδομένων των μετρήσεων κατασκευάστηκαν διαγράμματα διασποράς, box-plots και συνδυαστικά διαγράμματα. Από την ανάλυση των διαγραμμάτων, προκύπτουν τα συμπεράσματα για τη ποιότητα του αέρα και του θορύβου. Οι συγκεντρώσεις των σωματιδιακών ρύπων για όλες τις εποχές ήταν εντός των ορίων που ορίζει η νομοθεσία. Η μεγαλύτερη συγκέντρωση καταγράφηκε κατά τη θερινή περίοδο, όπου ο λιμένας σημειώνει μεγάλη επιβατική κίνηση. Όσο για τα επίπεδα θορύβου ξεπέρασαν τις οριακές τιμές της νομοθεσίας την Άνοιξη και το Καλοκαίρι. Τα κλιματικά δεδομένα ήταν φυσιολογικά για την εποχή τους. Τέλος, προτείνονται λύσεις για τη βελτίωση της ποιότητας του αέρα και τη μείωση του επίπεδου θορύβου.

Διαθέσιμα αρχεία

Υπηρεσίες

Στατιστικά