Ιδρυματικό Αποθετήριο
Πολυτεχνείο Κρήτης
EN  |  EL

Αναζήτηση

Πλοήγηση

Ο Χώρος μου

Βαθιά ενισχυτική μάθηση στο πολυπρακτορικό περιβάλλον Flatland

Ntaountakis Stavros

Πλήρης Εγγραφή


URI: http://purl.tuc.gr/dl/dias/CBCE2963-77DB-4CEE-81D4-190709E5A62B
Έτος 2021
Τύπος Διπλωματική Εργασία
Άδεια Χρήσης
Λεπτομέρειες
Βιβλιογραφική Αναφορά Σταύρος Νταουντάκης, "Βαθιά ενισχυτική μάθηση στο πολυπρακτορικό περιβάλλον Flatland", Διπλωματική Εργασία, Σχολή Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών, Πολυτεχνείο Κρήτης, Χανιά, Ελλάς, 2021 https://doi.org/10.26233/heallink.tuc.90660
Εμφανίζεται στις Συλλογές

Περίληψη

Τα τελευταία χρόνια, τα δίκτυα σιδηροδρομικών σταθμών αυξάνονται συνεχώς σε μέγεθος και πολυπλοκότητα λόγω των συνεχώς αυξανόμενων αναγκών μετακίνησης. Ως αποτέλεσμα, οι σιδηροδρομικές εταιρίες, όπως η Swiss Federal Railway, χρειάζεται να προσαρμόζονται συνεχώς στις αυξανόμενες αυτές ανάγκες. Το FlatLand είναι ένα απλοποιημένο δισδιάστατο περιβάλλον, το οποίο προσομοιώνει τις δυναμικές ενός σιδηροδρομικού δικτύου και δημιουργήθηκε ως μια ανοιχτή πλατφόρμα με στόχο την επιτάχυνση της ακαδημαϊκής έρευνας στο πρόβλημα αναπρογραμματισμού οχημάτων, αξιοποιώντας τα πεδία της Μηχανικής Μάθησης και της Επιχειρησιακής Έρευνας.Το FlatLand χαρακτηρίζεται από τα περισσότερα από τα κοινά προβλήματα που πρέπει να αντιμετωπιστούν σε ένα πολυπρακτορικό σύστημα. Η συνύπαρξη πολλαπλών αυτόνομων πρακτόρων έχει ως αποτέλεσμα την μη στασιμότητα του περιβάλλοντος και την μερική παρατηρησιμότητα του χώρου καταστάσεων. Ταυτόχρονα, οι επιβραβεύσεις που λαμβάνουν οι πράκτορες στο FlatLand είναι αραιές και καθυστερημένες, διότι συνήθως πρέπει να προηγηθεί μια συγχρονισμένη ακολουθία σωστών κινήσεων, ώστε αυτές να ληφθούν. Υπό αυτές τις θεωρήσεις, σε αυτήν την διπλωματική εργασία, εφαρμόζουμε και προσαρμόζουμε διάφορες τεχνικές Βαθιάς Ενισχυτικής Μάθησης στο περιβάλλον FlatLand. Συγκρίνουμε και αξιολογούμε αυτές τις μεθόδους συστηματικά, μέσω διαφόρων μετρικών απόδοσης και αξιοπιστίας. Εξασφαλίζουμε σταθερές και ισότιμες συνθήκες εκπαίδευσης, και εκπαιδεύουμε τον κάθε πράκτορα σε ένα αυστηρά καθορισμένο περιβάλλον εκπαίδευσης και αξιολόγησης. Υλοποιούμε μεθόδους, όπως την γνωστή και επιτυχημένη DQN, καθώς και τις παραλλαγές της, Double και Dueling Double DQN, και τις προσαρμόζουμε σε συνθήκες πολλαπλών πρακτόρων. Επιπλέον, υλοποιούμε μία τροποποιημένη εκδοχή του αλγόριθμου PPO, καθώς και μια βελτιωμένη εκδοχή ενός PPO αλγόριθμου προσδεδεμένου σε έναν Replay Buffer. Τέλος, προτείνουμε τον SIL, έναν πράκτορα που συνδυάζει την μέθοδο PPO με την τεχνική της αυτομίμησης. Μέσω μεθοδικών πειραματισμών, επιδεικνύουμε την ανωτερότητα του SIL σε απόδοση, σε σχέση με όλους τους πράκτορες που υλοποιήσαμε.

Διαθέσιμα αρχεία

Υπηρεσίες

Στατιστικά