Ιδρυματικό Αποθετήριο
Πολυτεχνείο Κρήτης
EN  |  EL

Αναζήτηση

Πλοήγηση

Ο Χώρος μου

Αποτελεσματικές προσομοιώσεις συνδέσμων WLAN μέσω του EESM

Logothetis Emmanouil

Πλήρης Εγγραφή


URI: http://purl.tuc.gr/dl/dias/5E3CE2FD-EE9F-417A-BB2A-55E00BF58145
Έτος 2021
Τύπος Διπλωματική Εργασία
Άδεια Χρήσης
Λεπτομέρειες
Βιβλιογραφική Αναφορά Εμμανουήλ Λογοθέτης, "Αποτελεσματικές προσομοιώσεις συνδέσμων WLAN μέσω του EESM", Διπλωματική Εργασία, Σχολή Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών, Πολυτεχνείο Κρήτης, Χανιά, Ελλάς, 2021 https://doi.org/10.26233/heallink.tuc.90666
Εμφανίζεται στις Συλλογές

Περίληψη

Η ευρεία χρήση ασύρματων τοπικών δικτύων (WLAN) τα τελευταία χρόνια και η συνεχιζόμενη ανάγκη για υψηλότερους ρυθμούς μετάδοσης δεδομένων οδήγησαν στη γρήγορη ανάπτυξη των συστημάτων WLAN. Η πολυπλοκότητα προσομοίωσης τέτοιων συστημάτων ωστόσο είναι τεράστια. Σε αυτήν την εργασία, εστιάζουμε στο πρότυπο IEEE 802.11n, το οποίο βασίζεται στην πολυπλεξία ορθογώνιας διαίρεσης συχνοτήτων (OFDM) υψηλής απόδοσης (HT) και παρέχουμε προσομοιώσεις χαμηλής χρονικής πολυπλοκότητας μέσω της μεθόδου exponential effective SNR mapping (EESM). Η μέθοδος EESM είναι ένα θεμελιώδες εργαλείο για την αξιολόγηση και τη μελέτη των ασύρματων συστημάτων της επόμενης γενιάς που βασίζονται σε OFDM. Αντιστοιχίζει το σύνολο των διαφορετικών τιμών SNR ανά υποφορέα σε ένα μόνο flat-fading SNR, στο οποίο το σύστημα έχει την ίδια απόδοση. Η μέθοδος EESM εφαρμόζεται σε συστήματα SISO, SIMO 1x2, και MIMO 2x2, σε συνδυασμό με το μοντέλο καναλιού IEEE TGn Model-B. Η προσομοίωση βασίζεται στο Matlab WLAN Toolbox. Πραγματοποιούνται πλήρεις προσομοιώσεις συνδέσμων για τη λήψη των καμπυλών BER vs post-processing SNR για κανάλια 20MHz, οι οποίες συγκρίνονται με τις καμπύλες που λαμβάνονται μέσω της μεθόδου EESM. Εκτεταμένες προσομοιώσεις υποδεικνύουν ότι οι προσομοιώσεις συνδέσμων χαμηλής πολυπλοκότητας που βασίζονται στο EESM παρέχουν αξιόπιστες εκτιμήσεις BER vs post-processing SNR. Το τελευταίο καθιστά το EESM αποδεκτό για απλοποίηση της προσομοίωσης επιπέδου συστήματος για τη βελτίωση της αποδοτικότητας σε σχέση με τον χρόνο.

Διαθέσιμα αρχεία

Υπηρεσίες

Στατιστικά